JIDDISCH
Wie meent dat een argument deugt omdat het gedrukt staat, is een idioot.
Een huis zonder boeken is als een kamer zonder venster.
Bij wie geluk heeft, kalft zelfs de os.
Zelfs op God maakt lef soms indruk.
Leugens zijn alledaagse kost, de waarheid is een feestmaal.
Wie gelooft dat alles te koop is, is bereid zichzelf te verkopen.
Een vredesverdrag wordt altijd medeondertekend door God.
Een jonge vrouw voor een oude man - een harde noot voor een brokkelige tand.
Nieuwe zorgen doen oude zorgen vergeten.
De mens werd op de laatste dag geschapen, zelfs de mug is ouder.
Aantrekkelijkheid is beter dan schoonheid.
Wie slim is, hoort één woord en begrijpt er twee.
Als je hart bitter is, zal suiker in je mond niet helpen.
Alle bruiden zijn mooi, alle doden zijn heilig.
Doodsklederen maakt men zonder zakken.
Als u wilt dat uw dromen uitkomen, ga dan niet slapen.
Het huis staat in brand, maar de klok blijft tikken.
Als het meisje niet kan dansen, zegt ze dat de muzikanten niet kunnen spelen.
Wie op alle bruiloften danst, huilt op alle begrafenissen.
Als een gebochelde 's morgens iemand met een grotere bochel ontmoet, is heel zijn dag goed.
Met geld op zak bent u wijs en bent u mooi en kunt u nog prachtig zingen ook.
Gerucht: een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen.
In het bed van een gescheiden man die een gescheiden vrouw heeft, liggen altijd vier mensen.
Het is beter met een vrouw te spreken en aan God te denken, dan met God spreken en aan een vrouw denken.
Als God op aarde zou wonen, zouden de mensen zijn ruiten ingooien.
Al ziet een mens zijn graf al open, toch moet hij altijd blijven hopen.
Van laster, die toch niemand gelooft, gelooft iedereen minstens de helft.
Het leven is een aanslepende migraine in een overdrukke en lawaaierige straat.
Het leven is niets meer dan een blaar boven een zweer met een tumor eronder.
Alleen uit nieuwsgierigheid zou een mens in leven moeten blijven.
Liefde is als boter: er hoort brood onder.
Er bestaat geen slechte brandewijn voor een dronkaard, geen stinkend geld voor een verkoper en geen lelijke vrouw voor een losbol.
Neem personeel, maar doe het zelf.
Hij vraagt zich af of een vlo een navel heeft.
Vraag om raad, maar gebruik je gezond verstand.
Men zou er zijn laatste hemd voor over hebben om miljonair te worden.
Een rijk man lijdt alleen honger op bevel van zijn arts.
Men moet zich altijd als half schuldig en half onschuldig beschouwen.
Een sjlemiel valt op zijn rug en breekt zijn neus.
Wie gaat slapen zonder te hebben gegeten, staat op zonder te hebben geslapen.
Stel nooit vragen over sprookjes.
Ga nooit aan het voeteinde van iemands sterfbed staan, want die plaats is voorbehouden voor zijn engelbewaarder.
Op de deur van het succes staat zowel 'duwen' als 'trekken'.
Zijn neus krult van trots, want de ezel van de koning heeft vlak voor zijn deur geplast.
Een verlies, dat met geld goedgemaakt kan worden, is maar een klein verlies.
Wie wegloopt voor het vuur, valt in het water.
De waarheid is de veiligste leugen.
Als alle mannen wijsgeren waren, zou het mensdom vlug uitgestorven zijn.
Met soep zijn zorgen draaglijker dan zonder.
Men valt niet omdat men zwak is, maar omdat men denkt dat men sterk is.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE