JALOERS  
Bewondering : jaloersheid in zondagspak. F.Lambrecht
Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben. F.Nietzsche
Voor wie jaloers is, zijn dingen, ijl als lucht, sterker bewijzen dan spreuken uit de Schrift. Shakespeare
Mijn vrouw is heel jaloers: onlangs keek ze in mijn agenda en vroeg wie 'juli' was.
Jaloersheid is vertering voor de beenderen. Spreuken 14,30
Liefde ziet scherp, haat scherper, maar jaloersheid het scherpst, want zij is gelijk aan liefde plus haat. Arabisch
De mens die liefheeft zonder jaloezie, heeft niet werkelijk lief. Zohar
Jaloezie, jaloezag, jaloeziejewel. Sander De Vaan
Jaloezie: ik zet mijn beste beentje voor, waar de ander over struikelt. Jacob Bisschops
Morele verontwaardiging is jaloezie met een aureool. H.G.Wells
Er is een soort liefde die zo hevig is, dat jaloersheid geen kans krijgt. La Rochefoucauld
Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn. Buddingh
Morele verontwaardiging is jaloezie met een hoge hoed op. Well H.G.
Jaloers zijn op een vriend bewijst dat je niet echt zijn vriend bent. P.Soupault
Vrouwen vergeven ons zelden dat we jaloers zijn, nooit dat we het niet zijn. P.J.Toulet
Zeg nooit in het bijzijn van je vrouw al het kwaad dat je van de vrouwen denkt, noch al het goede dat je enkele onder hen denkt. J.Rostand
Een vrouw die niet jaloers is, is als een bal zonder veerkracht. Japan

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE