INTELLECT  
Intellectueel: iemand die erop uit is de anderen uit te leggen wat hij zelf niet begrepen heeft. A.Frossard
Intelligentie krijgt men mee, wijsheid moet men leren.
Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te kunnen begrijpen.
Intellect is onzichtbaar voor hen die het zelf niet hebben. Schopenhauer
Intellectueel: iemand die een bibliotheek binnengaat als het niet regent.
Is uw vrouw ook zo blij dat ze niet met een intellectueel getrouwd is? Vrij Nederland
Er zijn niet weinig intellectuelen met een athe´stisch hoofd en een gelovig gemoed. O.Weiss
Intellectuelen zijn altijd bereid een waarheid in twijfel te trekken, maar nooit ÚÚn van hun vergissingen. Frossard
Een intellectueel is iemand wiens geest zichzelf in de gaten houdt. A.Camus
Een intellectueel is iemand die iets gevonden heeft dat interessanter is dan vrouwen. Edgar Wallace
We denken dat sommige mensen intelligent zijn, terwijl ze alleen maar een goed geheugen hebben. F.Dard
Een vrouw moet er zo intelligent uitzien dat haar domheid een aangename verrassing is. Kraus
Een vrouw die denkt dat ze intelligent is, vraagt dezelfde rechten als de man. Een vrouw die intelligent is, doet dat niet. Colette
Ik denk dat ik heel intelligent ben. Wat betekent dat ook weer?
Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen. M.Van Boxsel
Hoe intelligenter een persoon is, hoe minder hij een absurditeit wantrouwt. J.Conrad
Niet iedereen is er toe veroordeeld intelligent te zijn.
Ook intelligentie kan je beschouwen als een erogene zone Raquel Welch
Uw intelligentie is pas hoog wanneer u in staat bent om twee gedachten in uw geest vast te houden die lijnrecht tegenover elkaar staan en toch redelijk te blijven denken. F.S.Fitzgerald
Het is met intelligentie hetzelfde als met ondergoed. Je moet het wel hebben, maar je mag er niet mee pronken. J.Dent
De wortel der dingen zien: dat is intelligentie. China
Intelligentie is als een rivier: naarmate zij dieper is, maakt zij minder lawaai.
Intelligentie die vroeg ontdekt wordt, kan nog genezen worden. Krzystof
"Denk je dat een I.Q. kan dalen?" - "Nee, waarom?" - "Ik stel de laatste tijd zoveel domme vragen"
Toppunt van intelligentie: haar afwezigheid bij jezelf ontdekken. J.Van Reen
Intelligentietest: test waaruit blijkt hoe intelligent zijn opsteller is. J.Vandrest
Een intelligent meisje is een meisje dat er altijd zal voor zorgen dat ze minder lijkt te weten dan de man waarmee ze net aan het praten is. H.Knef
Licht is sneller dan geluid, daarom zien mensen er intelligent uit tot je ze hoort spreken.
Verveling op de juiste ogenblikken gevoeld, is een teken van intelligentie. C.Fadiman

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE