INDIA
Een hond is een leeuw in zijn eigen straat.
De stem van de arme heeft geen echo.
Wie te lang blijft dromen, gaat op zijn schaduw lijken.
Een meisje wenst een knappe man; een moeder kijkt naar zijn vermogen; een vader let op zijn geleerdheid; de verwanten is het om de adel van zijn familie te doen; de overigen denken aan het lekkere feestmaal.
Vissen en gasten beginnen na 3 dagen te stinken.
Geduld verliezen, betekent waardigheid verliezen.
Wie het volmaakte geluk wil kennen, blijve thuis.
De verschillende godsdiensten zijn slechts poorten van dezelfde stad.
Gejaagdheid is des duivels; alleen slechte mensen hebben haast.
Als kinderen klein zijn, moet je ze diepe wortels geven. Als ze groter worden moet je ze vleugels geven.
Het spel der kinderen is de dood der vogels.
Lenen is twist kopen.
Je vrouw onderwijzen, is een aap een dolk overhandigen.
De mens is brozer dan een bloem en toch harder dan een rots.
Geen tempel is mooier dan je eigen moeder.
Een kind zonder moeder is een bloem zonder regen.
Je valt niet over een grote berg, maar over een kleine kei.
Bekommer u drie jaar niet om een ongeluk en het wordt een zegen.
Je mag nooit sterven vooraleer de dood er is.
Sterf niet voor ge dood zijt.
Je ligt soms drie jaar lang wakker van een tegenslag en later begrijp je dat hij voor jou een zegen was.
Behandel je zoon de eerste vijf jaar als een prins, de tien jaar daarop als een slaaf en de rest van zijn leven als een vriend.
Als het huis gebouwd is, is men de timmerman vergeten.
De wereld vleit de olifant en vertrapt de mier.
Blijf op zeven passen van een olifant, op tien van een buffel, op twintig van een vrouw en op dertig van een dronken man.
De zeef verwijt de naald dat zij een opening heeft in haar staart.
Indien een kameel zijn eigen bulten zou zien, zou hij omvallen van schrik en zich de nek breken.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE