HUMOR  
Humor is emotionele chaos die je je in stilte herinnert. J.Thurber
Het geheim van humor is verrassing. Aristoteles
Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet. Bomans
Humor is een bescherming tegen het universum. Mel Brooks
Een humorist is iemand die zich slecht voelt, maar zich daarbij goed voelt. Don Herold
Verbeelding is ons gegeven voor wat we niet zijn, zin voor humor om ons te troosten voor wat we wel zijn. F.Bacon
De verbeeldingskracht troost ons over hetgeen we niet zijn, het gevoel voor humor over hetgeen we zijn. Churchill
Autoritaire mensen verraden zich altijd door een gebrek aan humor. J.V.Tennissen
Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden. Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden. Wie geloof ťn humor heeft, vindt het evenwicht waarmee hij in het leven rechtop kan blijven. Buber
Wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien. Geert Galle
Gezond verstand en gevoel voor humor zijn hetzelfde, maar in verschillend tempo. Gevoel voor humor is gewoon gezond verstand dat danst. The Observer
Humor is droevige gedachten een plezierige uitvaart bezorgen. H.Olaerts
Humor is de beleefdheid van de wanhoop. Cocteau
Humor is gecultiveerde onbeschaamdheid. Aristoteles
In Nederland is humor een medikament. In Vlaanderen een ingrediŽnt. Jonckheere
De beste humor is die, welke je vijf seconden doet lachen en tien minuten nadenken.
Humor is een soort tekenaar, die de zaken zo danig vergroot dat het lachspiegels worden.
Humor en geduld zijn de twee kamelen waarmee je elke woestijn door kunt.
Humor geeft geen oplossing voor een vraag. De vraag zelf lost in de humor op. F.Jansen
De ernst moet zich hullen in een kleed van scherts en humor wil hij toegelaten worden in het gezelschapsleven. Wijnaendts Francken
Humor is een deur naar de eeuwigheid. Heidegger
Geestigheid wordt geboren uit het verstand, humor bovenal uit het hart. W.Francken
Humor is drama dat op zijn hoofd staat met een gescheurde broek. Cobb
Het is het prikkelen van het denkvermogen dat humor teweegbrengt. Inayat Khan
Humor is slechts een komische manier om serieus te zijn. Peter Ustinov
De humor draagt de ziel over de afgronden heen en leert ze met haar eigen leed spelen. Feuerbach
Het grote te zien in het kleine en het kleine in het grote, is dat niet het geheim van humor? Constantijn
Humor: de glimlach van iemand die weet hoe weinig er te lachen is. J.de Valckenaere
Met een goed gevoel voor humor, lach je ook om je eigen gedachten.
Indien ik geen gevoel voor humor had, dan zou ik al lang geleden zelfmoord gepleegd hebben. Gandhi
Humor is de zwemgordel op de rivier van het leven. W.Raabe
Humor en geduld zijn kamelen waarmee je door elke woestijn kunt trekken. Bosmans
Humor: de kunst om de 3 zijden van de medaille te zien.
Het is gemakkelijk om met zichzelf te lachen in kleine dingen, wanneer men zichzelf bewondert in grote. Vandaar de volmaakte humor der Engelsen. A.Maurois
Humor is de eigenschap die ons helpt onthouden dat we, hoe hoog ook de troon is waarop we gezeten zijn op onze billen zitten. T.E.
Humor proberen te definiŽren is een van de definities van humor. Steinberg
Humor is de zwemgordel op de stroom des levens. W.Racke
Humor is vluchten terwijl je thuis blijft. G.Durnez
Wie humor heeft laat zich niet zo snel iets wijsmaken want humor is een controleorgaan. Wie humor heeft, heeft twijfels, ook over zichzelf.
Je hebt nooit meer zin voor humor nodig dan wanneer je twist met een gek. China
De humorist is iemand bij wie de vrolijkheid geweken is uit zijn hart om te gaan zetelen in zijn hersenen. Otto Weiss
Een beslissende proef om te zien of een mens over zin voor humor beschikt, bestaat erin na te gaan of hij al dan niet boos wordt als men hem gebrek aan humor verwijt. Wu
Men heeft weinig aan een gevoel voor humor wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist. C.Buddingh
Humor is de grens passeren. Ivo de Wijs
Humor is in de spiegel kijken om zichzelf niet te zien. van Wilderode
Er zijn mensen die zinnig over een omstreden onderwerp kunnen praten. Die mensen noemen we humoristen. C.Hightower
Optimisme is slecht voor humor. Glen Baxter
De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken. Clark
Een komische situatie veronderstelt altijd een toestand van veiligheid bij de toeschouwer. Panrans
Met humor kan men de vrouwen het gemakkelijkst verleiden, want de meeste vrouwen lachen graag voordat ze beginnen te kussen. Lewis

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE