HOUDEN VAN  
De beste manier om God te kennen is van vele dingen te houden. Van Gogh
Jij bent die ander die al in mij zat, waarvan ik altijd al hield en nu heb gevonden. Emile Vollenhoven
Als je van me hield en ik van je hield, hoe zou ik dan van je houden. P.Geraldy
Ik hou van de lentemorgen, de namiddagen in de herfst, de winteravonden en de zomernachten. Maurice Chapelan
Iemand onuitputtelijk vinden, is van hem houden. H.Claus
Hij hield nergens van, maar hij deed het met smaak. Gaston Durnez
Zij hielden van elkaar. Hij van hem en zij van haar. John O'Mill
Ofwel hou je van iemand ofwel spreek je er kwaad van. Madagascar
"Ik hou van je, voor altijd", zei de man en hij keek op zijn horloge. Vergheynst
Ik hou nu al meer van je dan toen ik deze zin begon.
Hoewel muziek hem niet erg trok, hield hij enorm van bloes en rok. Paul Jacobs
Wij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebben. Tolstoi
Lieve mensen houden van kinderen. Kinderen houden van lieve mensen.
Van kinderen houden, betekent op de eerste plaats dat je niets terug verlangt. A.Mauriac
Liefde is alleen duurzaam als het paar samen van veel dingen houdt en niet alleen van elkaar. W.L.
De mannen zijn oorzaak dat de vrouwen niet van elkaar houden. La Bruyère
Ik hou van de mensheid. De mensen zelf kan ik niet luchten. Schulz
Ik hou zoveel van jou dat, als je me ooit verlaat, ik met u mee ga. W.van Broeckhoven
Het is aardig meegenomen als je ook nog houdt van het meisje waar je verliefd op bent. Gable
Wanneer de vrouwen van ons houden, vergeven zij ons alles, zelfs onze misdrijven maar wanneer zij niet van ons houden vergeven zij ons niets, zelfs niet onze deugden. H.de Balzac
Om van de vrouwen te houden, mag je ze niet kennen, en om ze te kennen, mag je niet van ze houden. E.Jaloux
Natuurlijk hou ik van jou. Ik ben je man. Dat is mijn werk. W.van Broeckhoven
Alleen daar houdt men van u waar ge u zwak kunt tonen zonder dat men daar misbruik van maakt. Th.Adorno

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE