HART  
Alleen het hart begrijpt de bitterheid van de ziel.
De ogen zijn altijd tederder dan het hart. Etienne Rey
Zorg ervoor dat de stem van je hart luider is dan die van je ego.
Woorden die recht uit het hart komen, gaan het hart binnen. Moses Ibn Esra
Iemand met het hart van een arme heeft ook hart voor de armen. P.Goltstein
Geruisloze attenties wassen het hart.
Wie bekrompen is van visie kan niet ruim zijn van hart. China
Als je hart bitter is, zal suiker in je mond niet helpen. Jiddisch
Goede gedachten komen altijd uit het hart.
De geest wordt rijk door wat hij ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft. V.Hugo
Als je veel hebt, geef van je rijkdom; als je weinig hebt, geef van je hart. Arabië
Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gezicht, die bewijst dat het hart thuis is. Rabelais
Toen de professor het zieke hart beluisterde zei hij : "Hier klopt iets niet."
Het hart van de mens is al te zelden thuis. China
Eén woord is genoeg voor het verstand, maar het hart wil meer hebben. Voltaire
Je kan je hart het veiligst op het puntje van je tong verbergen. Niemand zal het daar zo gauw gaan zoeken.
Men laat slechts hen in zijn hart lezen, die er hun naam in moeten vinden. Comtesse Diane
Alleen afstand test de kracht van paarden, alleen tijd openbaart het hart der mensen.
Een groot mens heeft twee harten: het ene bloedt en het andere verdraagt. Gibran
Hart en verstand zijn buren, maar vrienden worden ze nooit.
Menigeen denkt een goed hart te hebben en heeft slechts zwakke zenuwen. Ebner-Eschenbach
De brief van het hart lees je op het gezicht. Swahili
Het hart luistert slechts naar het hart. W.Elsschot
Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent. Pascal
Kijken met je hart is geluk zien. E.Kieckens
Wanneer een hart tegenwoordig op reis gaat, neemt het altijd een retourbiljet. Etienne Rey
Het oog van het hart vergist zich niet. Turkije
Met een gebroken hart kan je behoorlijk in je maag zitten. Tina Turner
Iemand met een koel hoofd, heeft een warm hart nodig. P.Darbo
Wie de harten wint, heeft gemakkelijk spel met de hoofden.
Menigeen vind zijn hart pas als hij zijn hoofd verloren heeft.
Als er plaats is in je hart is er plaats in je huis. Denemarken
De basisfunctie van het hart is te blijven pompen. Sicle
Er zijn drie sleutels naar het hart van de mens: liefde, goedheid en geduld.
In het diepst van ons hart is er grond die eeuwig onbetreden blijft. A.Wallis
Het hart heeft vrienden, de hersenen zijn alleen. B.Crncevic
In het diepste van het hart is grond die eeuwig onbetreden blijft. Wallis
Als uw hoofd het ene zegt en uw hart het andere, beslis dan eerst of u een beter hoofd dan wel een beter hart hebt. M.Vos Savant
Iedereen heeft een hart van goud, je moet er alleen naar willen graven.
Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd verloren heeft. Nietzsche
Iedereen spreekt lovend over zijn hart, maar niemand durft zo over zijn verstand spreken. La Rochefoucauld
Bid om een dikke huid en een gevoelig hart. Graham
We moeten iedereen een kans geven, en nog een, en nog een, zoveel als ons hart kan verdragen. J.H.
De geschiedenis van mijn leven is de geschiedenis van mijn hart. De Musset
Wanneer een jongeman zich beklaagt dat een jong meisje geen hart heeft, is het vrij zeker dat zij het zijne heeft. G.D.Prentice
Een meisjeshart is een donker woud. Rusland
Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel. Plato
De muziek is de moedertaal van het hart. E.Hohenemsen
De mensen die het nieuwsgierigst zijn naar de beweegredenen van anderen, weten veelal het minst af van hun eigen hart. C.Buddingh
De ogen zijn de schalen van de balans waarvan het gewicht het hart is. Turkije
Als de muren op je afkomen, open dan de deuren van je hart. Miedema
Wie rijkdommen opstapelt, kweekt ijzer in zijn hart. Tibet
Wie schoonheid ziet, draagt ze in het hart. BZN
Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen. van Scheltema
Trouw is het geheugen van het hart. Flieg.Blätter
Mijn verstand denkt dat mijn hart iets voelt.
Het verstand legt meer weg af dan het hart, maar het gaat nooit zo ver. China
Vreugde is de grote schoonmaak van het hart. Japan
Het hart van de vrouw is een afgrond waarvan niemand de diepte kent. Mme de Riccobini
Aan vrouwen is alles hart, zelfs het hoofd. Jean Paul
Het hart van de vrouw is een oceaan van geheimen.
Waarheen het hart gaat, volgt de wet. Afghanistan
Hartsaangelegenheden en wijn gaan goed samen. Wie zijn glas ledigt,vult zijn hart. H.Jeanson

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE