GOETHE
aap Als apen er zouden in slagen zich te vervelen, dan zouden ze mensen kunnen worden.
antwoord Een correct antwoord geven is als een kus vol genegenheid.
begrijpen Wat je niet begrijpt, heb je niet in je macht.
begrijpen Wat men niet begrijpt bezit men niet.
bejegenen Als ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn, wordt hij wat hij zou moeten zijn.
beperking In de beperking toont zich de ware meester en alleen de wet kan ons vrijheid geven.
bouwkunst Bouwkunst is gestolde muziek.
drukfout Telkens ik een drukfout zie, denk ik dat er iets nieuws is uitgevonden.
gebreken Wie de gebreken ven de geliefde niet als deugden beschouwt, bemint niet.
gelofte De Hindoes, die in de woestijn wonen, leggen de gelofte af geen vis te eten.
geloof Het geloof is niet het begin doch het einde van alle weten.
herinnering Waar de belangstelling verdwijnt, verdwijnt ook de herinnering.
herinnering Met de belangstelling verdwijnt ook de herinnering.
hoop Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen.
karakter Mensen openbaren door niets zoveel hun karakter dan door hetgeen zij belachelijk vinden.
karakter Niets is kenschetsender voor iemands karakter dan hetgeen wat hij belachelijk vindt.
kennis Hoe meer kennis hoe meer twijfel.
kunstenaar Wie de kunstenaar is en waar hij woont interesseert de mensen meer dan wat hij gemaakt heeft.
leren van Men leert alleen van iemand voor wie men sympathie heeft.
liefde De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.
mens Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten.
ouderdom De ouderdom is een beleefde mens. Hij klopt enkele malen aan.
overtuiging Hoe heerlijk is het om zijn eigen overtuiging uit de mond van een ander te horen.
ruzie Als men getrouwd is moet men dikwijls ruzie maken, want zodoende komt men iets van elkaar te weten.
slecht denken Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken.
taal Wie geen vreemde talen kent weet niets van zijn eigen taal.
taal Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal.
verdwalen Niemand verdwaalt op een rechte weg.
waarheid Het ergert de mensen dat de waarheid zo simpel is.
waarheid Het ergert de mensen dat de waarheid zo eenvoudig is.
werken Werk en de vreugde komt vanzelf.
woorden Laat uw woorden slechts de voorhof zijn van uw daden.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE