GOD  
Adam: Gods vingeroefening voor hij aan Eva begon.
Wat de afvallige werkelijk verloochent, is meestal niet de godsdienst maar zijn opvoeding. Cor De Jonghe
Als God een arme man plezier wil doen, laat Hij hem eerst zijn ezel verliezen en hem dan terugvinden. Turkije
Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een brood. Gandhi
Zoals de atheÔst tegen God zei:"Je bestaat niet en ik haat je." Hannah Green
Hoe minder behoeften we hebben, hoe meer we op de goden lijken. Socrates
De dood is de bezem van God. Zweden
Het ware hart zal door God worden beschermd ook als het in het geheel geen gebeden opzendt. Japan
God, geef me geduld…maar haast je wat.
Als Gods geduld oneindig is, dan moet het nu ongeveer op zijn. Chris Dhaenens
Als u wilt weten hoe God over geld denkt, moet u naar de mensen kijken aan wie Hij het geeft. J.Swift
Ook als men niet gelooft dat God bestaat gelooft men, namelijk dat God niet bestaat. E.J.Ouweneel
Sinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in alles. Chesterton
Gewone mensen zijn de beste mensen van de wereld. Daarom heeft God er zoveel geschapen. A.Lincoln
De glimlach is de stempel van God. Een dier glimlacht niet. R.Choin
God heeft te veel tussenpersonen die voor eigen rekening werken, Olaerts
God is een onuitsprekelijke zucht op de bodem der menselijke ziel. J.Paul
God is geen uitvinding maar een ontdekking. Massignan
God is nooit de God van ťťn enkel mens. Madagascar
God bemint de opgewekte mens. ArabiŽ
De mensen kunnen zich niet werkelijk verenigen tenzij door nader bij God te komen. P.de Montheuil
Zonder vrouwen gaat het niet, dat heeft zelfs God moeten toegeven. Duse
Toen God de man schiep, maakte zij maar een grapje.
God ziet de zwarte mier kruipen over een zwarte steen in de zwarte nacht. ArabiŽ
God is een humorist. Als je daaraan twijfelt, kijk dan eens in de spiegel. Olson
Sommigen zijn zo vol van God, dat zij geen plaats meer hebben voor een ander. Olaerts
Omdat God niet overal kon zijn, heeft hij de moeder geschapen. Korea
Denken dat God minder bestaat als men Hem een kleine "g" toebedeelt, is net als denken dat de tweede wereldoorlog minder heeft plaats gevonden als men Adolf Hitler zonder hoofdletters schrijft. B.Barnard
Wie goden wil neerhalen, heeft er nieuwe op zak. J.de Valckenaere
Je moet geen vraagteken zetten waar God een punt heeft geplaatst. Afrika
Zeg niet wat God wil, dat wil Hij niet.
Indien God niet bestond, moest men hem uitvinden. Voltaire
God bezoekt ons vaak, maar meestal zijn we niet thuis. Frankrijk
De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen der mensen. Chesterton
Als je liefhebt, moet je niet zeggen : "God is in mijn hart", maar "Ik ben in het hart van God".
God speelt niet met dobbelstenen. Einstein
Als je korter bij God wil komen, kom dan korter bij de mensen. Gibran
De beste manier om God te kennen is van vele dingen te houden. Van Gogh
Het is beter met een vrouw te spreken en aan God te denken, dan met God spreken en aan een vrouw denken. Jiddisch
Als God bestaat, wie is Hij dan? Als God niet bestaat, wie zijn wij dan? Bufalino
Moet men God eerst bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien? Japan
Beter niets te aanbidden dan een god die men zelf heeft geschapen. Van der Hallen
Ik begrijp niet hoe het komt dat godsdienstige mensen aan God nooit gezond verstand toeschrijven. W.S.Maugham
Wie God niet overal ziet, ziet Hem nergens. Petit-Senn
Als God gewild had dat we zouden kunnen vliegen, zou Hij de weg naar het vliegveld gemakkelijker gemaakt hebben. Nauta
Maar wat richtte God in godsnaam uit vůůr de schepping? Samuel Beckett
De meeste mensen willen God dienen, maar alleen als adviseur. S.E.
Wie God ergens wil vinden, moet Hem meebrengen. Alleen wanneer Hij in u is, ziet gij Hem in de dingen. RŁckert
Als God de wereld geschapen heeft naar zijn evenbeeld, dan wil ik het origineel wel eens zien. Guy De Witte
Spijtig dat men door het geloof heen moet om tot God te komen. Cioran
Niemand kan God aanbidden als hij honger heeft. Islam
God woont ook in de tijger, maar dat is geen reden om de tijger te omhelzen. Ramakrishna
God heeft ons geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst.
Wanneer de goden ons willen straffen, verhoren ze onze gebeden. Oscar Wilde
In ieder mens is er een afgrond die men alleen met God kan vullen. Pascal
Voor God moet men zich buigen omdat Hij zo groot is, voor een kind omdat het zo klein is.
Wie God niet overal vindt, vindt Hem nergens. Petit Senn
God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. R.Tagore
Gesprek tussen twee goudvissen: "Ik geloof niet dat God bestaat." - "Ik geloof van wel. Wie zou anders onze kom schoonmaken?" W.van Broeckhoven
Als God op aarde zou wonen, zouden de mensen zijn ruiten ingooien. Jiddisch
Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan. C.Buddhing
Gods folteren is een groter en heviger liefdebewijs dan zijn strelen Reninca
Verwijt God niet dat Hij de tijger heeft geschapen, maar wees dankbaar dat Hij hem geen vleugels gaf. AbessiniŽ
God heeft lief wie weet te volharden. Koran
Waarom zijn wij God kwijt? Omdat we onszelf verloren zijn. Omdat wij dat deel van ons dat God is niet meer ontwikkelen. Schoenaerts
Wij hoeven God niet naar de anderen te brengen: Hij is bij hen. Maar wij moeten Hem bij hen zoeken. Quoist
Waar de mens zijn onmacht ervaart, klopt God aan de deur. G.von le Fort
Waarom ontaarden godsdiensten ? Regenwater is zuiver, maar wanneer het over de daken is uitgestroomd en door de stegen gevloeid, verliest het zijn zuivere helderheid. Ramakrishna
De verschillende godsdiensten zijn slechts poorten van dezelfde stad. IndiŽ
Een godsdienst die klein genoeg is voor ons begrip, zou niet groot genoeg zijn voor onze behoeften. Lord Balfour
Toen God het niet meer wist, schiep Hij de journalist. Weemoedt
Iemand liefhebben, is hem zo zien als God hem heeft gewild. Dostojewski
Het lot is een neefje van God. Brusselmans
God brengt bijeen wie naar anderen luisteren. Rwanda
Iedereen is zoals God hem schiep en vaak nog erger.
De mensen moeten in het hiernamaals van a tot z gewijzigd worden of zelfs een God is onbekwaam een hemel naar ieders zin te maken. J.de Valckenaere
En op de achtste dag zei God : "OK, Murphy, nu is het jouw beurt."
Als het Gods bedoeling was geweest dat we naakt rondlopen, zou Hij nooit rieten stoelen hebben uitgevonden. Bombeck
Ongeloof is de hardnekkigste godsdienst. B.Aafjes
Zelfs God kan geen twee bergen maken zonder dat er een vallei tussen ligt. Ierland
Een klein meisje dat tijdens de wereldoorlog haar moeder door een bom zag doden riep uit: "Arme God !" Dit zijn de diepzinnigste van alle woorden die tijdens de wereldoorlog werden gesproken. Ellen Key
De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Chesterton
Rechtvaardigheid is de helft van de godsdienst. AraviŽ
God schiep eerst de man en dan de vrouw omdat ieder artiest eerst een ruw schetsje maakt.
God schiep eerst de man en dan de vrouw om hem nog de kans te geven even van het paradijs te genieten.
In onze smart is Gods smart, want als God niet kon medeleven, zou de mens groter zijn dan God. Inayat Khan
Theologen praten over God weet wat. J.Anthierens
In het leven moet men iets aan het toeval overlaten. Het toeval is eigenlijk God. A.France
Wij helpen God ons te vergeven door onszelf te vergeven. Inayat Khan
God zal me wel vergeven. Dat is tenslotte zijn vak. H.Heine
Voor de vogels die niet goed kunnen vliegen, schiep God de lage takken. Japan
Wie vrienden heeft mag over God niet klagen. A.Van Istendael
De vrouw brengt u terug tot de eeuwige bron waar God zich in spiegelt. Renan
Als de vrouwen echt goed waren zou God er een hebben. GeorgiŽ
Als je ziet hoeveel sporters God bedanken voor hun overwinning en als je tegelijkertijd de ellende in de wereld bekijkt, moet je haast concluderen dat God zich alleen om wielrennen, voetbal en tennis bekommert. Geert Hoste
Wat een vrouw wil, is Gods wil. de musset
Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brent tot Hem terug. F.Bacon
De sleutel tot kennis van God is zelfkennis. Ghozali
Wie zich inspant is een vriend van God. Rumi

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE