GEVEN  
Aan de hand die u rozen schenkt, blijft altijd iets van de geur hangen.
Wie geeft wat hij heeft, overdrijft. A.Pola
Hij die geeft, moet zwijgen. Hij die ontvangt, moet spreken. Cervantes
Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. Kade Bruin
Geven is een mooie jongen, maar hij is vlug moe. Ierland
Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven. A.Carmichael
Onthoud nooit wat je gegeven hebt, vergeet nooit wat je ontvangen hebt. Brian Tracy
Geven is ook: ruimte maken om te kunnen ontvangen.
Zwijg als je geeft, maar spreek als je krijgt. OekraÔne
Als je veel hebt, geef van je rijkdom; als je weinig hebt, geef van je hart. ArabiŽ
"Geven is beter dan krijgen", zei vader en hij gaf een oorlel aan zijn zoon.
Hebben is hebben, geven is de kunst. B.Z.N.
Krijgen, vult de hand. Geven, het hart.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE