GELUK  
Wanneer we gelukkig zijn, is onze fantasie levendiger; wanneer wij ongelukkig zijn, is onze herinnering levendiger. N.Ginzburg
Geluk, is dronken kunnen worden van een glas water.
Geluk, is zachtjes drijven op de stroom des levens.
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen. Einstein
We zitten op de weg van het geluk, niet naar het geluk.
Bij wie geluk heeft, kalft zelfs de os. Jiddisch
Geluk is als glas: even blinkend als broos.
Twee gelukkige dagen zijn zelden broers. Bulgarije
Geluk is wat je er op een bepaald moment onder verstaat. W.T.Schippers
Geluk is slechts de mooiste helft van het toeval. H.Van Hopfen
Wat kiest u? Gelijk of geluk?
Geluk zit van binnen, maar daar komt het niet vanzelf.
Geluk is als een cirkel waarvan het centrum overal is en de omtrek nergens.
Geluk kan het gewone bijzonder maken.
Geluk is de dingen te laten zijn zoals ze zijn. M.Möhring
Het geluk bestaat daarin dat men met zijn ongeluk tevreden is. A.Demedts
Hoe gelukkiger men is, hoe minder aandacht men aan zijn geluk besteedt. A.Moravia
Geluk is wat men er op een bepaald moment onder verstaat. W.T.Schippers
Geluk is pas zichtbaar als het voorbij is. Bomans
Er is kracht nodig om het geluk te grijpen. Het geeft zich slechts aan de sterken over. Mme de Gasparin
Wie het geluk niet kan genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaat. Cervantes
Ik ben gelukkig als ik niet ongelukkig ben. Guy Polspoel
Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft. Schiller
Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt.
Mijn droom van het geluk is een zeepbel die niet stukspringt. L.Vanackere
Met zijn tweeën ongelukkig zijn om dezelfde reden is reeds een vorm van geluk. F.Dorin
Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden. Aristoteles
Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren. Kamagurka
Niet wat we hebben, maar wat ons blij maakt, bepaalt onze overvloed.
Angst en geluk zijn tweelingzusjes. H.De Coninck
Beperkingen maken gelukkig. Schopenhauer
Het is mijn vaste overtuiging dat de echte egoïsten d.w.z. die zeldzamen die er ernstig naar streven zelf gelukkig te zijn het meeste geluk voor anderen verspreiden. Bomans
Met geld koop je wel geen geluk, maar toch iets dat er prachtig op lijkt. Verleyen
Net genoeg geld maakt gelukkig.
Er is een geluk dat hierin bestaat: genoeg grote verdrietelijkheden te hebben om ongevoelig te zijn voor de kleine. Bériot
Soms blijft het schip geladen met geluk net voor de haven steken. Zwem er dan naartoe. J.Winters
Als het geluk je toelacht, heb je geen spiegel nodig. E.Kieckens
Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn?
Geluk kan bij je komen als je zelf een paar passen terug doet. E.Kieckens
Geluk: verandering van zorgen. Colette
Het geluk kijkt eerst of het welkom is. E.Kieckens
Het geluk wordt het heel snel moe iemand op de rug te dragen.
Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil. Nietzsche
Geluk is niet iets dat je meemaakt. Het is iets dat je je herinnert. Levant
Het geluk is een gevolg, geen oorzaak. E.Kieckens
Met geluk is het als met geld: je moet er iets mee doen om ervan te kunnen genieten. E.Kieckens
Als het geluk een uitstapje maakt, ben je waarschijnlijk vergeten mee te gaan. E.Kieckens
Als je het geluk zijn gang laat gaan, hoef je er niet naar te zoeken. E.Kieckens
Het geluk is als de zon, je mag er niet met open ogen naar kijken. Oekraïne
Geluk is er als er een mens is die het wil ervaren. E.Kieckens
De gelukkigste mens is degene die het denkt te zijn. Commerson
Geluk is een ramp. Je wordt er zo lui van. Als je niet oppast ga je nog van het leven houden ook. Tom Lanoye
Hoe hoger de toppen van geluk, hoe dieper de schaduwen van pijn.
We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat wij weggooien. M.Auclair
Dit vind ik het schoonste en echtste geluk: niet weten waarom, zonder reden. F.Timmermans
Alle aards geluk berust op een compromis tussen droom en werkelijkheid. M.Prévost
Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. F.Daels
Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen. I.Bergman
Het besef van geluk, is het besef van het leven. E.Kieckens
Geluk alleen maakt niet gelukkig. J.Greshoff
Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt. Erasmus
Loop niet te hard, het geluk loopt dikwijls achter je. H.Molenberg
Het enige geluk dat men werkelijk het zijne mag noemen is het geluk dat men aan anderen heeft geschonken. Follereau
Als je achterom kijkt waar het geluk is, staat het meestal vlak voor je. E.Kieckens
Geluk vult zichzelf aan zodra je het weggeeft. E.Kieckens
Ik ben niet gelukkig, dacht ik. Geluk is iets, dat je je herinnert. M.Möhring
Geluk: de kunst om een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving. Goddard
Wie geluk toestaat binnen te komen, is een goed gastheer. E.Kieckens
Wie het volmaakte geluk wil kennen, blijve thuis. India
Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand. Aristoteles
Als ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest?
Geluk is een manier van reizen, geen eindbestemming. Goodman
Vele mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Dat is hun ongeluk. G.van Acker
Sommige mensen weten niet wat geluk is tot ze getrouwd zijn.
Wil je gelukkig zijn….leef dan. Tolstoi
Het geluk is in het ogenblik; het ongeluk in de tijd. M.Gijsen
Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar de dankbaarheid maakt ons gelukkig. Steindl
Ga en maak uw geluk wakker. Perzië
Het geluk is nooit droevig of vrolijk, het is geluk. Salacrou
Het geluk is gemaakt van heel veel droom en een beetje werkelijkheid. R.de Masny
Alleen je eigen denken maakt je bewust van geluk of ongeluk. J.Verdromme
Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen. Shakespeare
Geluk: tussenstation tussen te weinig en te veel. Pollack
Het geluk bestaat daaruit dat men met zijn ongeluk tevreden is. A.Demedts
Geluk is de harmonie tussen toestand en behoefte. N.Beets
Geluk is de herinnerende geur van bloemen. J.Cortens
Geluk is als water: je houdt het niet vast, maar je kan het tot je nemen of het laten stromen. E.Kieckens
Als je vlug loopt, haal je het ongeluk in; als je langzaam loopt, haalt het ongeluk jou in. Rusland
Zolang ik leef, wil ik sterven van geluk. Jekkers
Beseffen dat we gelukkig zijn, doet afbreuk aan ons geluk. E.J.Ouweneel
Als iemand die niet kan tellen een klavertje vier vindt, heeft die dan ook geluk?
Het geluk loopt wel eens de tegenovergestelde richting uit van je principes. Ruyslinck
Het geschenk van kennis en geluk is voor hen die het uitpakken.
De dingen die ons gelukkig maken, maken ons wijs. J.Masefield
Velen hebben het geluk nooit gekend omdat ze overtuigd waren dat het nog moest komen. Evers
Met geld kun je geen geluk kopen, maar wel een staf van deskundigen betalen om het probleem te bestuderen. B.V.
Het geluk is een dwaze maagd die zich laat zoenen door elke sterke jongeman. P.van Ostaijen
Wie geluk heeft, heeft geen gelijk meer nodig. A.Vloemans
Het hoogste geluk is niet weten wat geluk betekent. Tsjoeng Tsoe
Het ontberen van dingen die je graag zou hebben is een onmisbaar onderdeel van het geluk.
Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk. A.Willemsen
Geluk ligt voor het rapen…..af en toe even bukken.
Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis.
Hij mocht van geluk spreken, maar hij zweeg. Cor de Jonge
Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien. Tolstoi
Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander. Shakespeare
Geluk is: getrouwd zijn met je beste vriend. P.W.
Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan. K.Haack
In de onwetendheid kan men volmaakt gelukkig zijn. Ruyslinck
Geluk is de prijs die men ontvangt als men zichzelf geschonken heeft. Reninca
Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten. Marcus Aurelius
Het geluk is een beker die men langzaam moet uitdrinken om de droesem niet in beweging te brengen die op de bodem ligt. Deuter
De ene draagt zijn ongeluk als een lichte veder, de ander sleept zijn geluk voort als een zware last. Fliegende Blätter
Wanneer gij morgen een groter geluk verwacht, dan schijnt heden de helderste zon donker. L.Schefer
Het geluk treedt graag binnen in het huis waar opgeruimdheid heerst.
Met het geluk dat wij weggooien, kunnen we veel mensen gelukkig maken. M.Auclair
Wij moeten zo bezig zijn dat we geen tijd hebben er over na te denken of wij gelukkig zijn. D.Dix
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt. Cesbron
U kunt van geluk spreken als u van geluk kunt zwijgen. Kadé Bruin
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen. D.Bonhoeffer
Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft. G.Van de Berghe
Geluk is nu of nooit. R.Jouhandeau
Geluk is duur, het wordt met geluk betaald. Hohememser
Wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien. Geert Galle
Geluk: een heel klein bureautje en een heel grote papiermand, Orben
Ik herinner me het geluk. Het was zo groot dat het pijn deed. Connie Palmen
We beleven onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze terug als er kwade komen. Schopenhauer
Geluk is als een vlinder. Hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdert. Maar als je rustig blijft zitten en je aandacht aan andere dingen besteedt, komt hij vanzelf op je schouders zitten.
Geluk, is liefde, niets anders. Wie beminnen kan, is gelukkig.
Het geluk ligt in de smaak en niet in de dingen zelf. La Rochefoucauld
Geluk betekent vijfmaal achter elkaar groen licht. Bill gold
Geluk moeten we onderweg zoeken en niet aan het eind van de weg, want daar is de reis afgelopen. S.M.
Het geluk is: zijn hart aan de kant van zijn plicht zetten. O.Feuillet
De weg naar het geluk loopt niet van de anderen naar u, maar van u naar de anderen. Quoist
Als je niet in het geluk gelooft, zal je het nooit meemaken. D.Malloch
Wij gedragen ons alsof comfort en luxe de voornaamste levensbehoeften zijn; terwijl, om echt gelukkig te zijn, we alleen iets nodig hebben dat ons enthousiasme kan opwekken. Kingsley
Geluk is het verlangen naar herhaling. Milan Kundera
Het geschenk van het geluk is voor hen die het uitpakken. A.D.
Geluk bestaat uit zoveel losse stukken dat er bijna altijd één ontbreekt. Bossuet
Geluk is als een trein, die je niet ziet omdat je er zelf in zit.
Ik heb het geluk gekend, maar het is dat niet dat me het meest gelukkig heeft gemaakt. J.Renard
Gelukkige mensen hebben van het leven weinig verwacht. Brana Crncevic
Geluk: wat voortdurend overboord gegooid wordt, om het telkens opnieuw op te vissen. De Valckenaere
Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Komrij
Maar dikwijls ligt thuis het geluk stil in een hoek te sterven. J.von Mourik
Een bepaalde invloed van aanhoudende verveling is essentieel voor een gelukkig leven. B.Russell
Het grote geheim van geluk is: met zichzelve goed te staan. Fontenelle
Geluk is langetermijn plezier. R.Driessen
Geluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had. Barrymore
Geluk is opwinding die zich ergens heeft kunnen neervlijen, maar er is altijd een hoekje dat blijft fladderen. E.K.
Zoeken waarom men gelukkig is, is reeds een vermindering van het geluk. R.Le Coeur
Geluk daalt neer waar er een landingsbaan is. E.Kieckens
Wie zich gelukkig voelt met het geluk van de anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. F.Daels
Geluk is niet te koop en toch wil je veel betalen om gelukkig te lijken.
Put het geluk nooit uit. De laatste emmer smaakt naar de bodem. Bomans
Probeer gelukkig te worden met hetgeen je nu ongelukkig maakt. L.Lambert
Wil je een ogenblik gelukkig zijn? Wreek u. Wil je altijd gelukkig zijn? Vergeef. Lacordaire
Maak nooit iemand gelukkiger dan hij zelf wil zijn.
Er zijn mensen die alleen de moed ontbreekt om gelukkig te zijn. Bardoux
Gooi een gelukkig man in zee en hij komt eruit met een vis in zijn mond. Arabië
"En ze leefden nog lang en gelukkig", stamt uit de tijd dat de mensen gemiddeld 30 werden.
Bent u gelukkig? Fijn, maar laten we over prettiger dingen praten. W.van Broeckhoven
Het gezicht van iemand die zich heel gelukkig voelt, heeft een uitdrukking van hevige pijn. A.Herzen
"Ik ben zo gelukkig als een kind", is een typische volwassene-uitspraak.
Om gelukkig te leven moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van anderen. Socrates
Gelukkig zijn is de meest verwaarloosde plicht. Bertus Aafjes
Ik ben niet gelukkig maar ik ben daar niet ongelukkig om.
Er is geen enkele plicht die we zozeer onderschatten, als de plicht om gelukkig te zijn. R.L.Stevenson
Veel verdriet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijn. Bomans
De meeste mensen zijn pas gelukkig als de buitenwereld denkt dat ze gelukkig zijn. T.Kas
Je moet willen gelukkig zijn, het is een gewoonte. J.Verdromme
Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben. Shakespeare
Men is nooit zo gelukkig, noch zo ongelukkig als men zich verbeeldt. La Rochefoucauld
Niemand is gelukkig. Wees niemand. F.de Jonghe
Vele mensen zijn niet gelukkig als ze zich niet ongelukkig kunnen voelen. P.Sirius
De plek om gelukkig te zijn is hier. Het uur om gelukkig te zijn is nu.
Alle gelukkige gezinnen gelijken op elkaar, elk ongelukkig is ongelukkig op zijn eigen wijze. Tolstoï
Als het geluk met u is, waarom die haast ? Als het geluk tegen u is, waarom die haast? Afrika
Kijken met je hart is geluk zien. E.Kieckens
Het leven: een ketting van ellende met schakels van geluk.
Ook de moordenaar keert terug naar de plek waar hij gelukkig was. Harry Mulisch
De mens symphatiseert liever met ongeluk dan met geluk. S.de Beauvoir
Het grootste ongeluk is geluk dat niet ophoudt. Bomans
Door oogcontact springt het geluk soms over. E.Kieckens
Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt. Fliegende Blätter
De rijke is niet gelukkiger dan hij die genoeg heeft.
Als je schooltijd de gelukkigste periode uit je leven is, moet je dringend naar de psychiater. M.Decharmé
Sleur is de houtworm van het geluk. Jules de Corte
Succes is krijgen wat je verlangt. Geluk is houden wat je hebt. Jackson Brown
Succes is alleen maar een kwestie van geluk. Vraag het maar aan eender welke mislukkeling. Robert Anthony
Tevredenheid is de landingsbaan voor geluk. E.Kieckens
Wie het volmaakte geluk wil kennen, blijve "thuis". India
Vreugde: de zijnstoestand die niets nodig heeft om gelukkig te zijn. A.Gide
Een vriend is iemand die begrijpt waarom ik vandaag zo gelukkig ben.
Een vrouw kan alleen gelukkig zijn als zij ook ongelukkig kan zijn. Piet Nijs
Wanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem ongelukkig te maken. Gerard Reve
Zodra men het werk lief krijgt, wordt het leven gelukkig. Ruskin
Geluk ervaren is jezelf leren kennen. E.Kieckens
Zelfvertrouwen is voor gelukkige mensen. Ongelukkigen moeten maar ambitieus worden, er zit niets anders op. R.Rubinstein

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE