GEDACHTE  
Ik weet niet wat mijn gedachten zoal denken. F.Jammes
Menig aforisme is de grafsteen van een voortijdig gestorven grootse gedachte. Bahr
Onze daden zijn soms beter dan onze gedachten. P.J.Bailey
De diepzinnigste gedachten van de filosofen hebben iets van een goocheltruc: veel verdwijnt om te zorgen dat er plotseling iets aan de hand is. Canetti
Als een gedachte te zwak is om eenvoudig te worden uitgedrukt, is het een teken dat men haar moet verwerpen. Vauvenargues
Nogal wat mensen kunnen hun woorden moeilijk onder gedachten brengen. T.Verhoeven
Zijn gedachten zijn niet diep, maar hun oppervlakkigheid is moeilijk te peilen. Hans Kraichheimer
Goede gedachten komen altijd uit het hart.
De enige reden waarom sommige mensen in hun gedachten verloren lopen, is dat het voor hen een onbekend terrein is. Fix
Al mijn gedachten zijn een speldenprik in het heelal en een stekelvarken in mijn omgeving,
Wees voorzichtig met uw gedachten, ze kunnen op elk ogenblik woorden worden. I.Gassen
Niets is gevaarlijker dan een grote gedachte in een leeg hoofd. F.Van Damme
De afstand tussen hemel en aarde is niet groter dan één gedachte. Mongolië
Het is niet voldoende geen gedachten te hebben, men moet ook niet in staat zijn om ze uit te drukken. K.Kraus
Gedachten zijn als muisjes: zij komen op de stilte af. W.Loeb
De gedachte waarvoor de tijd rijp is, leeft ongeweten in allen maar baant zich door de dunste plek, door de gevoeligste plaats haar weg naar buiten. Harry Mulisch
Wees waakzaam over uw gedachten, ze zijn het beginpunt van uw daden. China
Ik heb geconstateerd dat mensen van gedachten houden die niet tot denken dwingen. S.Jezry Lec
Onze kop is rond opdat onze gedachten van richting zouden kunnen veranderen.
Domme gedachten heeft iedereen, alleen de wijze spreekt ze niet uit. W.Busch
Het duister en de nachten zijn moeders van gedachten.
Ons leven is wat onze gedachten ervan maken. M.Aurelius
's Morgens liggen de gedachten nog verscholen en tasten aarzelend om zich heen. Ze glanzen als goud. Steinbeck
Onze gedachten eindigen altijd met op onze daden te lijken. P.Bourget
Onze gedachten zijn vaak slechter dan wijzelf.
Laat uw gedachten niet bezinken, zij komen niet meer naar boven. J.de Valckenaere
Iedere gedachte die ik in een vorm gevangen heb, moet ik bevrijden door mijn daden. K.Gibran
De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de andere zoekt iemand die hij helpen kan. Zo ontstaat een goed gesprek. Nietzsche
Zolang een mens in staat is zijn gedachten te formuleren, heeft hij ze buiten zichzelf in een vorm neergezet en kunnen ze hem niet overweldigen. Bomans
Als je te lang nadenkt, is de goede gedachte weg. Japan
Gedachten wisselen van hoofd en daarmee van vorm. Jerzy Lec
Onze beste gedachten komen van anderen. Emerson
Een gedachte kan niet ontwaken zonder anderen te wekken. Ebner-Eschenbach
Haal gedachten binnen en onthaal ze vorstelijk, want één ervan is misschien de koning. M. van Doren
Omdat men de gedachten niet kan gevangen zetten, neemt men de mens erbij. G.Van Acker
Men moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnen gaan. Joubert
Een goede gedachte past in ieder wijsgerig stelsel. Hohenemser
Gedachtewisseling: met je eigen mening bij een overste binnenkomen en met de zijne buitenkomen. W.van Broeckhoven
Gedachtewisselingen zijn vredig, maar zet je het geluid aan, dan wordt het een woordenwisseling en die kan hard en fel zijn. Kade Bruin
Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten. Marcus Aurelius
Met een goed gevoel voor humor, lach je ook om je eigen gedachten.
Niet iedereen die denkt, heeft gedachten. Sirius
Ledige hoofden hebben zonderlinge gedachten.
Menige gedachte valt om als een lijk, wanneer zij geconfronteerd wordt met het leven. C.Morgenstein
Een woord teveel is een gedachte te weinig.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE