GEBREK  
Wijs iemand op zijn gebreken en hij beproeft onmiddellijk u van dit gebrek te genezen. J.de Valckenaere
Gebreken van anderen zijn als bijen: als we ze niet zien, doen ze ons geen kwaad. Vigil
We zijn allemaal trots op onze kleine gebreken omdat ze ons het gevoel geven dat we geen grote hebben. G.Danneels
Als een gebochelde 's morgens iemand met een grotere bochel ontmoet, is heel zijn dag goed. Jiddisch
Het leven is niet lang genoeg opdat wij voldoende van elkanders goede eigenschappen zouden kunnen genieten, laat staan om elkaars gebreken ook nog af te keuren. M.Shikitsu
Wij hebben de gebreken en de fouten van anderen nodig om ons te troosten over de onze. J.De Coninck
Wie zich werkelijk verdiept in de levens van hen die op deze aarde iets gepresteerd hebben, wordt telkens getroffen door het verschijnsel dat de eigenlijke kracht van die mensen een gebrek is geweest tot een kwaliteit omgebogen. Bomans
De zekerste manier om van één van je gebreken te genezen, is die zien bij een ander. H.de Montherlant
Vele mensen zijn geliefd door de charme van hun gebreken. J.Shepherd
De meeste mensen worden alleen door hun eigen gebreken gehinderd wanneer ze die bij anderen aantreffen. C.Buddingh
Wie een muilezel zoekt zonder gebreken, gaat best te voet. Cervantes
Aangezien hij een interessant gebrek had, respecteerde men hem als een persoonlijkheid. Seuryn
Als ik alle gebreken die men mij toeschrijft ook werkelijk had, dan zou ik al lang schatrijk zijn. F.Auwera
Alleen met de ogen van een ander kan men zijn gebreken goed zien. China
Wie de gebreken ven de geliefde niet als deugden beschouwt, bemint niet. Goethe
Onze gevaarlijkste gebreken zijn die welke ons het minst hinderen. M.C.Bake
We kunnen slechts over onze gebreken spreken met mensen die onze kwaliteiten kennen. Maurois
Mannen zijn zich scherper van hun gebreken bewust omdat ze er meer hebben. A.van Hoeck
Niet de tijden, maar de mensen hebben hun gebreken; nooit heeft er een onbedorven tijd bestaan. Seneca
Wie over de gebreken van anderen zwijgt, kent zichzelve. Fliegende Blätter

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE