GANDHI
arm Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een brood.
boek Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen, om het even waar en met groot gemak.
doen Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet.
gebed De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed.
gebed Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude vrouwen. Als men het juist begrijpt en benut is het het machtigste middel tot de actie.
gebed Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.
geweldloosheid Geweldloosheid is de uiterste graad van deemoed.
geweten Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.
hand Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.
humor Indien ik geen gevoel voor humor had, dan zou ik al lang geleden zelfmoord gepleegd hebben.
leugen Leugen is de moeder van het geweld.
lezen Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen om het even waar en met groot gemak.
mens De mens wordt vaak wat hij denkt.
middel Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
onverdraagzaamheid Onverdraagzaamheid is geweld tegen de geest en haat is geweld tegen het hart.
vergelding Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind.
wantrouwen Wantrouwen is een teken van zwakheid.
zelfrespect Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE