FOUT  
   
Het gevaar van kleine fouten is dat zij niet klein blijven.
Deugden aanleren, is fouten afleren. Seneca
De ervaring leert je een fout herkennen als je hem weer maakt. Jones
Vrouwen geven hun fouten sneller toe dan mannen, daardoor lijkt het alsof ze er meer hebben. Lollobrigida
Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat. Lincoln
Wie A zegt, hoeft geen B te zeggen. Hij kan ook toegeven dat A fout was. Bertold Brecht
Kijk in de spiegel en zoek de 7 fouten.
Leer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal zelf te maken. Kadé Bruin
Vele mensen denken dat ze een fout die ze hebben toegegeven niet meer hoeven af te leren. M.von Ebner-Eschenbach
Het enige plezierige aan je eigen fouten is, dat je er soms anderen gelukkig mee maakt. W.van Broeckhoven
Een fout rechtvaardigen, maakt hem dubbel zo groot. Frankrijk
Wij zijn allemaal trots op onze kleine fouten omdat ze ons het gevoel geven dat we geen grote maken. A.A.Rooney
Kunnen we 'fout' in het vervolg niet als 'faut' schrijven, zodat het dan ook echt fout is. Lomans
Erken je fouten voor iemand anders ze overdrijft. A.V.Mason
Je hoeft niet alle fouten zelf te maken. Gun de anderen ook een kans. Hemingway
Behandel de fouten van anderen even voorzichtig als de uwe. China
Er bestaat geen fout die niet ergens anders als verdienste wordt geprezen.
Als ik ze had, zou ik mijn fouten grif toegeven.
Kleine mensen scheppen genot in de fouten van grote mensen zoals uilen zich verheugen in een zonsverduistering. A.de Rivarol
Wij verwijten anderen enkel de fouten waar wij geen profijt van hebben. A.Dumas
Fouten zie je dik als de liefde dun is. Phil Bosmans
We vergeten onze fouten gemakkelijk, vooral als we de enigen zijn die ze kennen. Rochefoucauld
Oh ja, ik heb geleerd uit mijn fouten: ik kan ze nog heel exact overdoen. Peter Cook
Iemand die niet in staat is fouten te maken, is tot niets in staat.
Iedereen maakt fouten, maar sommigen hebben meer ervaring. P.van Dessel
Om de fouten van een man snel te kennen, is het voldoende de deugden van zijn vrouw waar te nemen. Bomans
Om te leren van fouten moet je eerst weten dat je fouten maakt. Philo
Wie veel doet, maakt veel fouten. Wie weinig doet, maakt weinig fouten. Wie niets doet, maakt geen fouten. Wie geen fouten maakt, wordt bevorderd.
Wij hebben de gebreken en de fouten van anderen nodig om ons te troosten over de onze. J.De Coninck
Soms leidt een rekenfout tot de goede oplossing. S.Lec
Als we ouder worden, verliezen we heel wat fouten. We hebben ze dan niet meer nodig. P.Claudel
De overwinning gaat naar de speler die de voorlaatste fout maakt. Tartakower

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE