FILOSOFIE  
Scepticisme is de gemakkelijkste van alle filosofieën. A.France
Het aforisme is bij uitstek de artistieke vorm van de filosofie. Ferry Luc
Filosofie: het vakgebied waarbij je een hoop stof doet opwaaien en vervolgens klaagt over het feit dat je niets kunt zien. von Leibniz
Het is eenvoudiger 10 boeken met filosofie te vullen dan één principe in praktijk te brengen. Tolstoi
Je hoeft je niet te schamen dat je filosofie studeert, dat doen je ouders wel.
Wie alles meent te begrijpen, filosofeert niet meer. Karl Jaspers
Filosofie is een kruispunt van vele wegen die van nergens naar nergens leiden. Bierce
Filosofie is tenslotte niet veel anders dan beroepsmatig twijfelen aan waarheden als koeien. Freek de Jonge
Filosofie is een soort van verregaande grammaticale verwarring. Wittgenstein
Alle filosofie is taalkritiek. Wittgenstein
Het aardige van de filosofie is, dat zij bestaat bij de gratie van het oneens-zijn. B.Buch
De filosofie zoekt oplossingen voor problemen en vindt alleen maar problemen zonder oplossingen. Sim
Er zit meer filosofie in één fles wijn dan in alle boeken van de wereld, L.Pasteur
Mijn filosofie heeft me niets bijgebracht, maar wel bespaard. Kant
De filosofie bespotten, dat is eerst waarlijk filosoferen. Pascal
Filosofie? Als men het mij niet vraagt, weet ik het. Als men het mij wel vraagt, weet ik het niet meer. de Martelaere
Filosofie is gezond verstand in avondkledij. Braston
Filosofie doet met elke stap die ze zet een huid af; daar kruipen de domme volgelingen in. Kierkegaard
Filosofie is een poging om onformuleerbare vragen toch geformuleerd te krijgen.
Mensen die niet geleerd hebben filosofisch te denken, kunnen het filosoferen beter laten; en de anderen helemaal. Krailsheimer
Alles wat filosofen doen, is het voortbrengen van nog meer filosofie. W.F.Hermans
Dat filosofie een vrouw is, ziet men hieraan, dat ze er meestal met de haren bijgetrokken wordt. Lichterberg
Elk wijsgerig onderzoek eindigt met een verbijsterende onzekerheid.
Filosoof: gewicht dat zichzelf wil wegen. Verhoeven
Toen de filosofen het er tenslotte over eens waren dat het leven een bedoeling had, gingen ze zich het hoofd breken over wat een bedoeling was. Kade Bruin
De mens denkt slechts in beelden. Als je wijsgeer wilt zijn, schrijf dan romans. Albert Camus
Met filosofen moet je praten als ze tandpijn hebben. Mark Twain
Heel wat filosofen blijven vrijgezel. Zij verkiezen abstracties boven attracties. Schepers
De diepzinnigste gedachten van de filosofen hebben iets van een goocheltruc: veel verdwijnt om te zorgen dat er plotseling iets aan de hand is. Canetti
Alleen als je nog gekker bent dan de filosofen, kun je hun problemen oplossen. Wittgenstein
Als een filosoof je een antwoord geeft, versta je je eigen vraag niet meer. André Gide
De beroepsmisvorming van de filosoof is zich de schoolmeester van het heelal te wanen. J.de Valckenaere
Een filosoof die verwonderd onderzoekt hoe de kosmos in elkaar zit, doet me altijd denken aan een lamp die zich verbaasd afvraagt hoe het komt dar de kamer zo mooi verlicht is. Harry Mulisch
Filosofen zijn niet de brandweermannen van brandende problemen, maar de brandstichters ervan. Hans Kudszus
In de dalen van de domheid groeit voor de filosoof nog altijd meer gras dan op de hoogten van de schranderheid. Wittgenstein
Een goede gedachte past in ieder wijsgerig stelsel. Hohenemser
Waar de muntstukken rinkelen, zwijgen de filosofen. Servië
Wijsbegeerte is een groot woord voor wat de gewone mens piekeren noemt. C.Schouwenaars
Elk wijsgerig onderzoek eindigt op een verbijsterende onzekerheid. Arabië
Wijsbegeerte is in de grond heimwee, het verlangen overal thuis te zijn. Novalis
Hoe meer ik erover denk, des te meer ben ik overtuigd dat de hele wijsbegeerte neerkomt op een goed humeur. Renan
De grootste eeuw in wijsgerig opzicht was die waarin er nog geen wijsgeren waren. China
De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie. Nietzsche
Men is niet wijsgeer omdat men vindt, maar omdat men zoekt. E.Bersat
Hij was zo diepzinnig dat niemand hem meer begreep. Toen vond iedereen hem een groot wijsgeer. Vloemans
Als alle mannen wijsgeren waren, zou het mensdom vlug uitgestorven zijn. Jiddisch
Een oude wijsgeer heeft gezegd: wanneer men alles nauwkeurig opschrijft wat men beleeft, is men wijsgeer voor men het zelf weet. Kierkegaard

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE