FAMILIE  
Vrienden zijn familieleden zonder bloedverwantschap. R.Giphart
De arme kent zijn familie beter dan de rijke. Duitsland
De dag waarop je paard sterft en je geld op is, veranderen je familieleden in vreemden. China
Mooie dienstmeisjes brengen het familiegeluk in gevaar. China
Je bent klinisch dood als je familie weigert nog langer kliniekkosten te dragen. Johan Anthierens
Een meisje wenst een knappe man; een moeder kijkt naar zijn vermogen; een vader let op zijn geleerdheid; de verwanten is het om de adel van zijn familie te doen; de overigen denken aan het lekkere feestmaal. India
God gaf je familieleden. Gelukkig kan je je vrienden zelf uitzoeken.
Mijn familie bestaat uit: mijn vader, mijn moeder en ikzelf. Ik ben de jongste.
Wie geen gekken of bedelaars in zijn familie heeft, is verwekt door een bliksemstraal. Thomas Fuller
Zelfs als je ontvelde polsen en enkels hebt overgehouden aan je familiebanden, moet je je blijven afvragen wat je waard bent zonder familie. S.Mileer
Een familie die een grijsaard in haar schoot heeft bezit een juweel. China
Huwelijksaanzoek : "Wat dacht je ervan om later in onze familiekelder begraven te worden?"
Incest moet in de familie blijven. J.Anthierens
Onder getrouwde mannen zie je nogal eens wegens familieomstandigheden gesloten types. Toon Verhoeven
Een mild man is een familielid van iedereen. Nizami
Muziek komt in de beste families voor.
Mensen zijn onze broeders. Maar men is wel eens moe van die familie. Bomans
Alle intelligente mensen in mijn familie zijn in het onderwijs gegaan, de anderen zijn rijk geworden.
Breng uw vrouw naar familie en ga met je juwelen naar het buitenland. Vrij Nederland
Men moet zo leven dat men zich niet zou schamen de familiepapegaai aan de ergste roddelaar in de stad te verkopen. Will Rogers
De enigen die bij familieruzies luisteren naar beide partijen zijn de buren. Lignorian
Een van de grootste mysteries van het familieleven is dat een niksnut van een aanstaande schoonzoon kan veranderen in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld. L.A.Lopez Mayer
En als je eindelijk dat appeltje hebt, moet je eens opletten wat je kinderen en je familieleden een dorst krijgen. W.Triesthof
Thuis: plaats waar een deel van de familie wacht tot de rest van de familie de wagen terugbrengt. Earl Wilson
Wie in een twist het eerst zwijgt, is van goede familie. Talmoed

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE