ERNST  
Overdreven ernst is geen teken van wijsheid. Anagarika
Wie alles ernstig neemt, neemt de ernst niet ernstig. Sirius
Wie het grappige van de ernst niet kan zien zal ook nooit de ernst van het grappige leren kennen. Koos J.Versteeg
Er zijn mensen die niets met ernst doen; behalve het spel. Sirius
Veel ernst moet zich in het gewaad der scherts kleden om in gezelschap te durven verschijnen.
Men denke niet dat ernst een menselijke kwaliteit is: geen ernstiger wezens dan herkauwende koeien. Na circa vijftig keer kauwen slaken zij bovendien nog een zucht. E. Van der Steen
Sommige zaken worden zo ernstig dat ze rijp zijn voor een grapje. J.V.Teunissen
Je kunt doen alsof je ernstig bent, je kunt niet doen alsof je geestig bent. S.Guitry
De ernst moet zich hullen in een kleed van scherts en humor wil hij toegelaten worden in het gezelschapsleven. Wijnaendts Francken
Wie niet kan lachen met ernstige dingen is geen serieus mens. F.Auwera
Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die men als kind had bij het spel. Nietzsche
Men mijde de serieuzen, want zij missen de ernst. Zij zijn zo lichtzinnig dat zij hun mening voor de enige waarheid houden. Bomans

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE