ENGELAND
Sommige vrouwen worden al zwanger als je met een broek naar ze zwaait.
Door het hek waardoor de achterdocht binnenkomt, gaat de liefde heen.
Afgunst is zijn eigen folteraar.
Gebruik zachte woorden en harde argumenten.
Niets is zeker behalve dood en belastingen.
Wie een verstandig man kan doen gehoorzamen, geeft goede bevelen.
Wie te veel van zichzelf houdt, houdt van een ziek mens.
Gun je de tijd om te lachen, het is het lied van de ziel.
Toon me een leugenaar en ik toon je een dief.
Een kaars geeft maar licht terwijl ze opbrandt.
Het beste wat een moeder aan haar kinderen kan geven, is het geschenk van haar tijd.
Wie gaat procederen, houdt een wolf bij de staart.
Schilderijen en ruzies kun je best van op afstand bekijken.
Spreek nooit over je schulden, tenzij je van plan bent ze te betalen.
Tevreden zijn met weinig is moeilijk, tevreden zijn met veel is onmogelijk.
Wat kun je verwachten van een dag die begint met opstaan?
Verwondering is de dochter van de onwetendheid.
Als vleiers mekaar ontmoeten, gaat de duivel een broodje eten.
Vrouwen hebben drie soorten tranen: van verdriet van ongeduld en van bedrog.
De edelste weerwraak is vergiffenis.
Wanneer wensen paarden waren, hoefden bedelaars niet te lopen.
Slapende zorgen mag je niet wakker maken.
<

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE