DRINKEN  
Iemand die slechts water drinkt, heeft iets te verbergen voor zijn medemens. Baudelaire
Als ik een glas wijn drink, word ik een ander mens, en die ander heeft altijd geweldige dorst. Carmiggelt
Het is beter Parkinson te hebben dan Alzheimer want het is beter met je pint te morsen dan ze vergeten uit te drinken.
Vele begrafenissen onderscheiden zich alleen maar van trouwpartijen door dat één beschonkene ontbreekt. Ronner
Er bestaan cafés met zo een trage service dat het onmogelijk is er dronken te worden. Carmiggelt
De eerst drank maakt van u een dartelle gazelle, de tweede een onstuimige zebra, de derde een brullende leeuw en de vierde opnieuw een sullige ezel. Turkije
"Heb je drankproblemen?" - "Ja, ik kan het me financieel niet veroorloven." W.van Broeckhoven
Ik heb geen drankprobleem behalve als ik niets te zuipen heb. T.Waits
Heel wat mensen gaan dood omdat ze te veel gedronken hebben op de gezondheid van anderen. J.A.
Drink met maten, nooit alleen. Harry Jekkers
Ik drink uitsluitend om mijn vrouw aantrekkelijker te maken.
Ik moet goed nadenken om een interessante man te vinden die niet drinkt. R.Burton
Als je drinkt om te vergeten, vergeet het maar.
Liever een buik van te drinken dan een bult van te werken.
Eerst neemt de man een borrel; dan neemt een borrel een borrel; daarna neemt de borrel de man. Japan
Hij vergat om te kunnen drinken. J.Rigaut
"Sorry schat, dat ik zo laat thuis kom, maar in het café was er een wedstrijd om het meest te drinken." - "Het is al goed, wie was er tweede? "
Er zijn meer oude drinkers dan oude dokters. Rabelais
Hij probeerde zijn zorgen te verdrinken, maar ze konden allemaal zwemmen als ratten. G.M.
Drinken is van een dak springen met het voornemen slechts één etage te vallen. Carmiggelt
Maak je vrouw er nooit attent op dat ze te veel zout in het eten heeft gedaan. Dan kan zij ook niets zeggen wanneer jij je dorst gaat lessen.
Ik drink nooit, behalve als ik alleen ben of in gezelschap. W.van Broeckhoven
Een gezonde ziel kan niet in een droog lichaam wonen. Rabelais
Ik drink om andere mensen interessant te maken. G.J.Nathan
Ik begin altijd vroeg rond de middag te drinken, voor het geval het vroeg donker zou worden. Breen Richard
Drinken doet een beetje zeer, maar nuchter leven nog veel meer. Boerstoel
Drink nooit vermouth als je vermoedt dat je nog ver moet.
Wie zijn glas ledigt, vult zijn hart. H.Jeanson
Zorg dat een blik van een dronken kerel nooit de jouwe kruist. J.Steinbeck
Er is hier geen dorpsdronkaard. Wij zijn het om beurten. Remco Jonckers
Een dronkaard kan een schaap zijn, een varken, een aap of een leeuw. Denemarken
Dronkaards onderhouden zich met de goden. China
Uitspraak van een dronkaard: "Aan nuchtere bedelaars geef ik niets, ze kopen er toch alleen maar kleren en voedsel mee."
Mijn vader was de grootste dronkaard van de stad. Meestal zegt dat niet veel, maar hij woont in New-York. W.van Broeckhoven
De dronkaardauteur schreef altijd in de hik-persoon.
Je kunt geen dronken vrouw hebben en een volle fles.
Als dronken mensen je de waarheid gaan vertellen, moet je zelf snel nog meer zuipen. Versteeg
Ik ben misschien dronken, maar jij bent lelijk en morgen ben ik terug nuchter.
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
Als 9% van de ongevallen door dronken chauffeurs veroorzaakt worden, betekent het dat 91% van de ongevallen door nuchtere chauffeurs veroorzaakt worden.
Ik heb nooit geweten dat mijn vader alcoholieker was tot op de dag dat hij sober thuis kwam. Jonckers
Toppunt van dronkenschap? Naast het pijpje blazen. H.Littaner
De woorden van een dronken man zijn de gedachten van een nuchtere man.
Als drie mannen zeggen dat je dronken bent, ga dan slapen. Georgië
Hoe zie jij eruit als ik nuchter ben? Lardner
Het vervelende bij sommige mannen is, dat ze nuchter zijn als ze niet gedronken hebben. Yeats
Een wijnstok draagt 3 trossen: de eerste van genot, de tweede van dronkenschap, de derde van berouw. Anacharsis
Sommige mensen zijn voortdurend dronken van andermans roem. C.Buddingh
Een glas koud water na dronkenschap: een heerlijkheid die de geheelonthouder nooit kent. Japan
We waren zo dronken dat we weer mensen werden. C.Schouwenaars
Omdat hij niet meer op zijn benen kon staan ging hij maar naar huis. L.Verbeeck
Ik was gisteren zo dronken dat ik neerviel en de grond miste. Crane
Boven tapkast: "Wie het café verlaat voordat het volledig tot stilstand is gekomen, doet dat op eigen risico."
Wie met een dronken man twist, beledigt een afwezige. P.Syrus
Voor een dronkaard reikt de zee slechts tot aan zijn knieën. Rusland
Tot je veertigste is het beter te eten dan te drinken. Daarna geldt het omgekeerde. Hebreeuws
Toen de zakenman op de fles ging, raakte hij aan de drank. W.Heyles
Elke dag drinken is ook een geregeld leven.
Er bestaat geen slechte brandewijn voor een dronkaard, geen stinkend geld voor een verkoper en geen lelijke vrouw voor een losbol. Jiddisch
Met al die prijzen van tegenwoordig durf ik pas een borrel drinken als ik er een op heb. F.L.
Ik drink nooit water omdat vissen er in neuken. W.C.Fields
Werken maakt meer kapot dan drank goedmaken kan.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE