DOOD  
De dood dient te blijven zoals hij is en vooral ongelooflijk stil. B.Buch
Feitelijk zit ik hier op mijn gemak dood te gaan.
Een antwoord heeft altijd iets van de dood in zich. J.Fowles
De arts schrijft geneesmiddelen voor; de gier wacht op het lijk. Turkije
Niets is zeker behalve dood en belastingen. Engeland
Als ik de dood overleef, overleef ik waarschijnlijk alles.
Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij de dood dan kennen? Confucius
Elvis is dood, Mozart is dood, Einstein is dood en ik voel me ook niet zo lekker.
Doodsklederen maakt men zonder zakken. Jiddisch
Ik hou niet van de dood. Ik heb plankenkoorts. Doorn Lieve
Sprekend over de dood zeggen de mensen: "Dat is het leven." Kinnaer
Op de dag van zijn begrafenis hoeft zelfs de bedelaar niet buiten te slapen. Arabië
Er is maar één soort geboorte, maar er zijn honderd soorten van dood. Walasse Ting
Het afnemen van alle krachten bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen. Schopenhauer
In ons land arriveren er na uw dood nog minstens 4 aan u gerichte aanslagformulieren.
De klantenkring van de dood sterft niet uit. Jerzy Lec
Mensen die discuteren over leven en dood hebben in zoverre gelijk dat ze geboren zijn. Ischa Meijer
Mijn vriend hield tegelijkertijd op met roken, drinken en achter de vrouwen aanzitten. Het was een mooie begrafenis.
Angst voor de dood kent alleen iemand die zeer egoïstisch leeft en vreest dat hij zijn egoïsme niet zal kunnen vervullen. Buyens
Als de dood niet bestond, zou het leven zijn schoonheid verliezen. Gogol
Leven is de enige bekende vorm van doodgaan. H.Drion
Niet in je slaap, maar in je slapeloosheid heb je het intiemst contact met de dood. G.Komrij
Wie de dood heeft gezien is blij met koorts. Bertus Aafjes
Als ik dood was, zou ik me schamen. Herman De Coninck
De dood is de bezem van God. Zweden
Dood is wakker worden aan de verkeerde kant van je dromen. Harry Mulisch
Op elk gestorven aangezicht meen ik de verbazing te lezen: is dood zijn maar dat? K.Jonckheere
Menigeen moet dood zijn om voor ons levend te worden. Sirius
Je mag de dood niet vrezen, ze is je toekomst. K.Op de Beeck
Indien Allah de dood niet had uitgevonden, zouden wij elkander opeten. Arabisch
Het besef van de dood ligt aan de basis van elke grote kunst, van elke filosofie, van elke godsdienst. De Laender
Je bent klinisch dood als je familie weigert nog langer kliniekkosten te dragen. Johan Anthierens
De oorzaak van een langzame dood is gezondheid. A.Cravan
De dood is het efficiëntste middel om niet met je tijd hoeven mee te gaan. R.Wastijn
Zelfs de dood krijgen we niet voor niets, want hij kost ons het leven. Rusland
Leef je eigen leven want je zult je eigen dood sterven. Latijn
De dood is een zwarte kameel, die voor alle deuren knielt. Turkije
Ik geloof dat er leven is na de dood. Maar ik geloof niet dat ik het nog zal meemaken. W.van Broeckhoven
Dood: een adembenemende gebeurtenis. G.Van den Berghe
De dood: laat ons zeggen dat het leven ons over het hoofd gegroeid is. R.Herreman
De dood kunnen we maar éénmaal beproeven. Als we daartoe komen, is ieder van ons een beginneling. M.de Montaigne
Het is niet erg om dood te gaan - het was tenslotte ook niet erg toen je nog niet bestond. F.Heineken
Een bijna dood ervaring is veel leuker dan een helemaal dood ervaring.
Val dood, leef jij nog?
Hij was op slag halfdood.
Als ik vroeger had geleefd, was ik nu al lang dood.
Ze zeggen dat je van de doden niets dan goed mag zeggen. Hij is dood. Goed zo. J.Mabley
Alles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de dood. Seneca
De stilte die jij achterliet, verraadt het leven dat er was.
Laat dan af en toe eens iemand levend begraven worden; voor elke mens die levend begraven wordt, zijn er honderd die dood over de aarde lopen. Lichtenberg
Als de dood een mens niet te pakken kan krijgen dan stuurt hij een specialist. Cor De Back
Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen ? Confucius
Je kunt beter dood zijn dan vermist. Als je dood bent, weet je tenminste waar je bent. Kesson
Je gaat maar één keer dood, maar je hebt er wel lang plezier aan. Serre
Als de dood een hond achterna zit, gaat die ook tegen de muur van een moskee aanleunen. Turkije
Er zijn ergere dingen in het leven dan de dood. Heeft u ooit een avond met een verzekeringsagent doorgebracht ? Woody Allen
Het leven vergeet wel eens iemand, de dood nooit. Kersten
De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Twain
Het einde van de wereld is je eigen dood. Geert van Beek
De angst voor de dood houdt ons van het leven af niet van het sterven. P.C.Roud
Dood kan je niet uitproberen. Saoedie-Arabië
De zon op het kerkhof verloochent de dood. Serna
Wanneer ik dood ben, zal ik mezelf erg missen.
Ik ben hoofdzakelijk bang voor de dood omdat ik angst heb opnieuw geboren te worden. Wim Kan
Als twee dokters naar een zieke gaan, luidt de koster de klokken. Spanje
Doodgaan: er klopt iets niet. Eric Van Der Steen
Doodgaan is stoppen met sterven.
Waarom moet het deksel van een doodskist dichtgenageld worden?
Vraag nooit voor wie de doodsklok luidt. Als je ze nog kan horen is het voor iemand anders. J.Sounders
Miljarden jaren ben ik dood geweest en ik leef nog geen eeuw of het is alweer zo. Kees Stip
Denk hieraan: bij uw geboorte was iedereen verheugd en gij weende; bij uw dood weent iedereen, maar gij zult in vreugde zijn. Arabisch
Je gewoonten veranderen, ruikt naar de dood. Portugal
Grijs haar is een boodschap voor de dood. Firdansi
Het kerkhof ligt vol met mensen die ooit gedacht hebben: gelukkig lig ik hier niet. Brusselmans
De toppen van de kunst staan met hun wortels in de dood. Harry Mulisch
Het leven is de buitenkant van de dood. F.Pessoa
Wie zin geeft aan het leven, geeft ook zin aan de dood. A.de St.Exupéry
Leven is dodelijk.
Sommige mensen leven om te leven. Anderen proberen zo laat mogelijk dood te gaan. Wim Kan
Als je leeft omdat je leeft, krijgt de dood geen waardige inhoud. Emile Vollenhoven
Leef je eigen leven, want je zal je eigen dood sterven. Latin
Alleen muziek kan over de dood praten. Malraux
Wie nog grijnst in het gelaat van de dood zal niet veel achterlaten. C.Timperman
Het is minder erg iemand door de dood te verliezen dan door ontrouw. De dood vernietigd alleen de toekomst, het verraad doodt ook het verleden. J.Daisne
Als je morgen even oud bent dan vandaag, ben je dood. Toon Hermans
Je moet de 70 niet passeren, want dan raak je verslaafd en wil je niet meer dood. E.Galeano
Als je 's ochtends wakker wordt en je hebt nergens pijn, valt te vrezen dat je 's nachts bent overleden. Tsjechië
Als je te veel slaapt, zal je niets te doen hebben als je dood bent. S.Petrusa
Als ik geweten had dat sterven zo mooi was, zou ik er nooit bang voor geweest zijn. K.Valentin
Sterf niet voor ge dood zijt. Indië
Woorden van een valschermspringer wiens valscherm niet opengaat: "Verdorie, zou je nu niet doodvallen." W.van Broeckhoven
Vroeger gingen huisdieren en slaven mee het graf in, nu alleen nog snijbloemen. Wie zou er durven beweren dat er geen vooruitgang is. Kees van Zoomeren
Onwetendheid over het zelf brengt de vrees voor de dood. Inayat Khan
De dood bezit de sleutel die de brandkast van de vrek opent. Sierra Leone
De enige dood is afwezigheid van liefde. Barjavel
Een dokter kan soms de zeis van de dood afweren, maar hij heeft geen macht over het zand in de zandloper.
Wanneer je wil dat men je op je waarde schat, ga dan dood of op reis. Perzië
Ook de dood wordt vaak verrast. Door zelfmoordenaars. Skupy

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE