DIPLOMATIE  
Een diplomaat is iemand die zo vriendelijk zegt dat u naar de hel kunt lopen dat u met genoegen naar de reis uitkijkt.
Diplomaat: man die zijn vrouw er kan van overtuigen dat een dure bontjas haar dik maakt. L.Verbeeck
Een diplomaat is iemand die de indruk niet mag wekken het te zijn. Karel Jonckheere
Wanneer een diplomaat zegt: "Ik ben het in principe met u eens," betekent dat een beleefde weigering. Bismarck
Wanneer een diplomaat "ja" zegt, bedoelt hij "misschien"; wanneer hij "misschien" zegt, bedoelt hij "neen"; wanneer hij "neen" zegt, is hij geen diplomaat. Anoniem
Diplomaten en kreeften bewegen zich zodanig voort, dat geen mens kan zeggen of ze komen dan wel gaan.
Een diplomaat is iemand die ontwapenend kan zijn zelfs als zijn land het niet is. Brody
Diplomatie: de kunst met 100 woorden te verzwijgen wat men met één woord zou kunnen zeggen. S.J.Perse
Oprechte diplomatie bestaat evenmin als droog water.
Diplomatie is de kunst om een ander jouw zin te geven. Frost David
Diplomatie is de kunst "brave hond" te zeggen totdat je een stok gevonden hebt.
Zeg neen, onderhandel nadien. A.Bloch
Er zijn drie soorten wezens die als men denkt dat ze komen, weggaan en als men denkt dat ze weggaan, komen : diplomaten, vrouwen en krabben. John Hay

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE