DICHTEN  
Een gedicht wordt nooit voltooid, alleen in de steek gelaten. Paul Valéry
Ik dicht om te doorgronden wat de wereld vergat. H.Claus
Dichters zijn als honden die knoken in de grond verstoppen. Zij begraven dingen die anderen moeten ontgraven. Paul Snoek
Dichten is het gevoel vermengen met werkelijkheid. Ben Moudhi
Dichten is de muzikale mogelijkheid van zwijgen. J.Greshoff
Vooraleer zijn kist te laten zakken, las de dichter nog een van zijn posthume werken voor. Sternberg
In een dichter schuilt, geloof ik, een mooie vrouw van het ergste slag. Balzac
De dichter is een seismograaf die bevingen van de ziel registreert. Giguère
Wie de wereld kan bezien als een dichter is altijd een koning in zijn ziel. Bulwer
Was ik maar een dichter dan kon ik dichter bij je zijn. Stef Bos
De dichter is een wereld besloten in één man. Victor Hugo
De dichter zit opgesloten in het klooster van zichzelf. Paul Fort
Een dichter kijkt naar de wereld zoals een man naar een vrouw kijkt. W.Stevens
De dichter is het hart van de wereld. Eichendorff
De slechte dichter zegt u wat hij voelt, de goede wat gij voelt. Fliegende Blätter
Een dichter is iemand die zich de schouders aftast naar vleugels. van der Eede
Dichters drinken van het leven zoals de andere mensen wijn drinken. E.Pound
Een dichter is een lezer die niet beter vraagt dan zijn gedichten zelf niet te moeten schrijven. Jonckheere
Een dichter die geen genie is, is een idioot. Mao tse Tung
Het bewijst domheid als men van een dichter durft eisen dat hij zijn gedichten begrijpt. J.Greshoff
Zelfs een dichter heeft het recht om te spreken over dingen die hij onvoldoende kent. Fellini
De dichter is een exhibitionist in een blinde wereld. Jean Cocteau
Dichters zijn mensen die omwille van het rijm hun gevoelens kunnen veranderen. R.Lembke
Je hebt van de dichter niets anders te vrezen dan de waarheid. Ted Joans
Dichters liegen de waarheid. B.Aafjes
Impotente dichters hebben meer tijd om gedichten te schrijven. Gabriel Laub
De dichter openbaart geheimen zonder ze te verraden. J.Greshoff
Een dichter is iemand die zijn tekst kwijt is en daarnaar op zoek gaat. Nolens
Het voorjaar inspireert tot wandelen, veel tuinieren en af en toe een slecht gedicht. Williams
Een gedicht bestaat niet uit woorden, het bestaat uit woorden en hun stilte. M.Nijhoff
Een gedicht in vertaling lezen is hetzelfde als een vrouw kussen door een sluier. Bialik
Een gedicht is een huis. Men moet erin kunnen wonen. En om gerieflijk te zijn moet het een kelder, een zolder en vele diepe kasten voor onze herinneringen hebben. J.Greshoff
Een gedicht is pas goed als men het tienmaal herlezen kan zonder dat het verbleekt. Buckinx
Op zijn twintigste gedichten schrijven wil zeggen 20 zijn. Op zijn veertigste gedichten schrijven wil zeggen dichter zijn. F.Carco
Elk gedicht herhaalt alle gedichten. Harry Mulisch
Een gedicht vertalen is als een vioolconcerto op en piano spelen. Amos Oz
Het kan nooit de taak zijn van de leraar aan zijn leerlingen een gedicht uit te leggen; doch om hun uit te leggen waarom hij het niet uitleggen kan. J.Greshoff
Het schrijven van een gedicht is in feite naaktlopen met je hersenen. Vroman
De lente is zelden zo modderig als de gedichten waartoe ze inspireren. C.Chauning
Een zieke zei: " Waartoe dienen al die pijnen? Ik ben geen dichter die er gebruik kan van maken of er trots kan op zijn." Cioran
Schaken en verzen schrijven hebben dit gemeen, dat het in de allereerste plaats gaat om het creëren van spanningen. C.Buddingh
Vrouwen maken van ons dichters, kinderen filosofen. Chazal

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE