DENKEN  
Je kunt niet behoorlijk denken met een lege maag en een boel mensen kunnen het ook niet met een volle. J.Reith
Het enige middel om nooit van gedachte te veranderen, is niet te denken. E.Renan
Denken, is de ziel die met zichzelf praat. Plato
We denken in algemeenheden, maar leven in bijzonderheden. Whitehead
Ik weet niet wat mijn gedachten zoal denken. F.Jammes
Je denkt wat je voelt en je voelt wat je denkt.
Als de taal volmaakt was, zou de mens ophouden te denken. Valéry
Denken, is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen. Otto Weiss
Om goed verschillen te kunnen vatten, dient men het hoofd af te koelen en het denken te vertragen. Om goed overeenkomsten te zien, dient men het hoofd op te warmen en het denken te versnellen. Hérault de Séchelles
Denken maakt jong. Want denken doet twijfelen. En twijfelen plaatst ons telkens terug aan het begin van ons leven. Daisne
Eenzijdig denken, is ook een specialisering W.Brudzinski
Wie denkt dat hij denkt, zit soms maar wat te dromen. E.Bosschaerts
Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk. Confucius
Een heleboel mensen denken dat zij denken wanneer zij alleen maar hun vooroordelen wat anders rangschikken. W.James
De verhouding van het afzonderlijke tot het Ene is het eindprobleem van alle denken. Van Heugten
De grens van zijn denken is de witte rand van zijn krant. G.de Ley
Hij: "Ik zeg altijd wat ik denk." - Zij: "Nu begrijp ik waarom je de ganse avond al zo stil bent."
Denken is een vorm van hoofdpijn; daarom vermijden we het. Julie Driscoll
Als je denkt dat je niet kunt denken, kun je wel denken want je bent al aan het denken.
Mensen die veel verveling kunnen verdragen, kunnen ook veel denkwerk verrichten. Remco Jonckers
Er is zelden iets wat ik zeg of denk of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten. Bomans
De gevestigde mening is de nagel van de doodskist van het denken. C.van der Veen
Je denkt veel meer dan je denkt. Je zou verstomd staan moest je al je gedachten kunnen lezen. Callewaert
Wij denken in grote lijnen maar we leven in details. A.N.Whitehead
Hoe kan ik nu weten wat ik denk totdat ik hoor wat ik zeg? Wallas Graham
Denk aan vele dingen, doch doe er slechts één. Portugal
Ik bezondig me even niet aan plaatsvervangend denken.
Degenen die niet denken, horen tenminste zo af en toe hun vooroordelen anders te rangschikken. L.Burbank
Ik denk nooit, het is te vermoeiend; maar als ik denk, denk ik aan niets. Courteline
Het verschil tussen gezond denken en ongezond denken is de wilskracht om het denken te beperken.
Zij die weinig denken, vergissen zich heel veel. Da Vinci
Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht. Shakespeare
Men maakt geen vijanden door wat men denkt, doch doordat men denkt. J.Greshoff
Denken is de beste bezigheid. G.Wendelen
Eerzucht is de dood van het denken. Canetti
Ik heb geconstateerd dat mensen van gedachten houden die niet tot denken dwingen. S.Jezry Lec
Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft Nietzsche
Uw intelligentie is pas hoog wanneer u in staat bent om twee gedachten in uw geest vast te houden die lijnrecht tegenover elkaar staan en toch redelijk te blijven denken. F.S.Fitzgerald
Maag: de bodem waarop het denken groeit. Rivanol
De mens wordt vaak wat hij denkt. Gandhi
Wanneer twee mensen steeds hetzelfde denken, is één ervan overbodig. Churchill
Als je er maar voldoende principes op nahoudt, hoef je nooit te denken. C.Buddingh
Waarom kunnen we het slechtst denkbare realiseren en niet het best denkbare?
Als slapen ook denken is, dan ben ik geweldig, G.Timmermans
Een soldaat die begint te denken, houdt op soldaat te zijn. H.Böll
Ik denk, dus ik ben ertegen.
Eén gezond vooroordeel bespaart een hoop denkwerk. A.Brilliant
Het opperste paradox van alle gedachten is de poging om iets te ontdekken dat gedachten niet kunnen denken. Kierkegaard
Het begrijpen van je eigen denken is het einde van al je smart. Krishnamurti
Niet iedereen die denkt, heeft gedachten. Sirius
Houd verre van mij de wijsheid die niet weent, het denken dat niet lacht en de grootheid die zich niet buigt voor kinderen. K.G.
Niet iedereen die zwijgt, denkt daar ook bij. W.Mitsch

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE