DENEMARKEN
Vrouwen hebben geen baard omdat ze hun mond niet kunnen houden bij het scheren.
Wanneer de kat en de muis het eens zijn, heeft de boer geen schijn van kans.
Ambitie en wraak hebben altijd honger.
Een dronkaard kan een schaap zijn, een varken, een aap of een leeuw.
Als er plaats is in je hart, is er plaats in je huis.
Wie niet weet dat zijn bed te hard is, slaapt goed.
Oude vergissingen hebben meer vrienden dan nieuwe waarheden.
Geef aan het varken wanneer het knort en aan het kind als het huilt en je krijgt een tevreden varken en een ontevreden kind.
Waarheid is altijd dakloos.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE