Definities G - L  
gadeslaan Gadeslaan: je wijf afrossen. L.Verbeeck
gas Gas is een brandstof die door ondergrondse leidingen naar de plaats van ontploffing wordt gebracht L.Verbeeck
gastvrijheid Gastvrijheid bestaat uit een klein beetje vuur, een weinig eten en buitengewoon veel tederheid. R.W.Emerson
gebed De aalmoes is de zus van het gebed. Victor Hugo
gebed Het gebed is een kreet van hoop. Musset
gebed God laten doen is het beste gebed. Timmermans
geduld Geduld is niets anders dan een soort energie. G.Sand
geduld Geduld is de poort van de vreugde. Jakals
geduld Geduld is liefde, die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt. D.Pryse
geduld Geduld is de sleutel tot het paradijs. Turkije
geduld Geduld is een pleister voor alle wonden. Cervantes
geduld Geduld is een bloem die slechts in weinig tuinen bloeit.
geduld Geduld is een bitter kruid.
geduld Geduld is de sleutel tot tevredenheid. Mahomet
geduld Geduld is de kunst van te hopen. Vauvenargues
geduld Geduld is een boom waarvan de wortel bitter is maar waarvan de vruchten echt zoet zijn. Perzisch
geduld Geduld is nederigheid in actie. Reninca
geestdrift De geestdrift is een zuster van het lijden. Musset
geestigheid Geestigheid is het grafschrift van een emotie. Nietzsche
geheelonthouder Een geheelonthouder is een man met wie men niet graag zou drinken, ook al dronk hij wel.
geheelonthouder Een geheelonthouder is iemand die de kater uit de boom gekeken heeft. Buddingh'
geheim Geheim: dat wat de mensen het liefst met je delen. J.Mistler
geheugen Geheugen is genie. V.Nabokov
geheugen Geheugen: deel van een computer dat onvoldoende is.
gek Een gek is iemand die met beide voeten gelijk voelt hoe diep het water is.
gek Gek: iemand, die zo neurotisch is dat hij zich in het dagelijkse leven kan handhaven. J.A.Emmens
gek Gekken zijn niets anders dan onze fouten onder een vergrootglas. Alain
gelaat Het gelaat is de spiegel van de ziel. Cicero
gelatenheid Gelatenheid is een aantrekkelijke vorm van zelfbewustzijn. Ebner-Eschenbach
geleerde Een geleerde is een leegloper die zijn tijd doodt met studeren. B.Shaw
geloven Geloven, is plannen maken voor na de dood. Jonckheere
geluk Geluk is de harmonie tussen toestand en behoefte. N.Beets
geluk Geluk: tussenstation tussen te weinig en te veel. Pollack
geluk Geluk is langetermijn plezier. R.Driessen
geluk Het geluk is een dwaze maagd die zich laat zoenen door elke sterke jongeman. P.van Ostaijen
geluk Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Komrij
geluk Geluk is het verlangen naar herhaling. Milan Kundera
geluk Het geluk is: zijn hart aan de kant van zijn plicht zetten. O.Feuillet
geluk Geluk: de kunst om een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving. Goddard
geluk Geluk betekent vijf maal achter elkaar groen licht. Bill gold
geluk Geluk is de herinnerende geur van bloemen. J.Cortens
geluk Geluk: een heel klein bureautje en een heel grote papiermand, Orben
geluk Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft. G.Van de Berghe
geluk Het geluk is een beker die men langzaam moet uitdrinken om de droesem niet in beweging te brengen die op de bodem ligt. Deuter
geluk Geluk is de prijs die men ontvangt als men zichzelf geschonken heeft. Reninca
geluk Geluk is: getrouwd zijn met je beste vriend. P.W.
geluk Geluk, is dronken kunnen worden van een glas water.
geluk Geluk is slechts de mooiste helft van het toeval. H.Van Hopfen
geluk Geluk is als glas: even blinkend als broos.
geluk Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen. I.Bergman
geluk Geluk is de traagheid van eeuwigheid aanvaarden. Stef Bos
geluk Geluk is het gevoel niet alleen te zijn. Ann Christie
geluk Geluk is als een cirkel waarvan het centrum overal is en de omtrek nergens.
geluk Geluk is de dingen te laten zijn zoals ze zijn. M.Möhring
geluk Geluk is niet iets dat je meemaakt. Het is iets dat je je herinnert. Levant
geluk Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis.
geluk Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt.
geluk Geluk, is zachtjes drijven op de stroom des levens.
geluk Geluk: verandering van zorgen. Colette
geluk Geluk is wat men er op een bepaald moment onder verstaat. W.T.Schippers
genie Een genie, dat is het verstandelijk tekort van een eeuw, dat gecompenseerd wordt in één man. Bertus Aafjes
genie Genie: iemand met 2 grandioze ideeën. Bronowski
genie Genie is het vermogen om zijn eigen vuur aan te steken. John Foster
genie Iets gemakkelijks aankunnen wat anderen moeilijk vinden is talent; iets doen wat onmogelijk is voor talent is genie. Amiel
genie Genie: een soort krankzinnige die gelijk heeft. Teunissen
genie Een genie, is een op hol geslagen paard dat de wedstijd wint. Cocteau
genie Het genie is slechts een buitengewoon vermogen tot geduld. Schiller
genie Genie: iemand die schiet op iets dat niemand ziet en het nog raakt ook. The Lutherian Digest
genieofficier Genieofficier: contradictio in terminis. Guy Mortier
gentleman Een gentleman is iemand die de deur openhoudt als zijn vrouw de vuilbak buiten zet.
gentleman Gentleman: iemand die zijn vrouw nooit slaat in het bijzijn van dames. W.van Broeckhoven
gentleman Gentleman: man die zijn hoed afneemt als hij zijn vrouw slaat. M.Achard
gentleman Gentleman: een Don Juan die geen haast heeft.
gentleman Gentleman : een man die wel de poot van zijn hond mag schudden, maar niet de hand van zijn bediende. C.Wilson
germaan Een Germaan is een zoogdier dat eind december de nabijheid van een sparrenboom opzoekt. P.van Ostayen
gerucht Gerucht: een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen. Jiddisch
geschenk Geschenk: een pak van je hart. Lea Cousin
geschiedenis De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst. Bomans
geschiedenis Geschiedenis: die geëxalteerde en leugenachtige oude dame. Maupassant
geschiedenis De geschiedenis is de totale som van de dingen die hadden kunnen vermeden worden. Adenauer
geschiedenis De geschiedenis is een hoop leugens waarover iedereen het eens is. Napoleon
gesteriliseerd Gesteriliseerd: wetenschappelijk procédé, waardoor men met een ingreep voorkomt, dat melkflessen zich gaan voortplanten. Geert Hoste
geweten Geweten: had ik het maar. L.Verbeeck
geweten Geweten : een soort multifunctionele ruimte in ons hoofd met verplaatsbare tussenwanden. Levi Weemoedt
geweten Het geweten is niets anders dan andere mensen binnen in je. Pirandello
geweten Het geweten is een stem die je zegt wat je niet mag doen, nadat je het gedaan hebt. Spanje
gewoonte Gewoonte is een passie die aan geheugenverlies lijdt. J.Vandiest
gezond verstand Gezond verstand: de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je 18 was. Einstein
gezondheid Gezondheid is datgene wat je het gevoel geeft dat het nu de mooiste tijd van het jaar is. F.P.Adams
gezondheid Gezondheid is wat men verliest terwijl men erop drinkt.
gezondheid Gezondheid is het leven van het leven. Feuchtersleben
gierigaard Gierigaard: iemand die zijn speelgoed bewaart voor de dag dat hij terug kinds wordt.
glimlach Glimlachjes zijn kussen van de ziel. M.T.Antrim
glimlach Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gezicht, die bewijst dat het hart thuis is. Rabelais
god God is een onuitsprekelijke zucht op de bodem der menselijke ziel. J.Paul
golf Golf is een dure manier van knikkeren. Chesterton
golf Golf is knikkeren voor jongens die zich niet willen bukken. Youp van 't Hek
grens Grenzen zijn littekens van de geschiedenis.
groet Hi-fi: een Cubaanse groet. Vrij Nederland
gynaecoloog Gynaecoloog: dokter die werkt waar anderen zich vermaken.
idealist Idealist: iemand die bang is zijn dromen prijs te geven voor de verwezenlijking ervan. K.Jonckheere
idealist Een idealist is iemand die men naar de aarde zou wensen. G.van den Berghe
idee Een idee is een halte van de gedachte. H.Bergson
ideoloog Ideologen zijn mensen die geloven dat de mensheid beter is dan de mens. Eisenhower
ijdelheid IJdelheid is een sleutelgat waardoor we naar onszelf pogen te loeren. K.Jonckheere
illusie Illusies zijn de vlinders van de lente van het leven.
illusie Illusies: de luchtbanden waarop men over de ruwe levensweg rijdt en die langzaam leeglopen naarmate men vordert. J.V.Teunissen
impotentie Impotentie: fout die niet meer kan worden rechtgezet. Uytterhoeven
improvisatie Improvisatie: de kunst om zonder aanloop over de afgrond te springen. G.Thomalia
inspiratie Geïnspireerd worden betekent: zich de toekomst herinneren. Eric Van der Steen
inspiratie Inspiratie: onder kunstenaars een ander woord voor alcohol.
inspraak Inspraak: modewoord om mensen die niets weten, niets kennen en niets te zeggen hebben de illusie te geven dat zij meetellen. Callewaert
instinct Instinct is dat wat maakt dat je er niet instinkt. Lindeboom
integriteit Integriteit: er even dom uitzien als je bent. Verhoeven
intellectueel Intellectueel: iemand die gedurende twee uren aan iets anders kan denken dan aan sex.
intellectueel Een intellectueel is iemand wiens geest zichzelf in de gaten houdt. A.Camus
intellectueel Intellectueel: iemand die een bibliotheek binnengaat als het niet regent.
intellectueel Een intellectueel is iemand die iets gevonden heeft dat interessanter is dan vrouwen. Edgar Wallace
intellectueel Intellectueel: iemand die erop uit is de anderen uit te leggen wat hij zelf niet begrepen heeft. A.Frossard
intelligentie Toppunt van intelligentie: haar afwezigheid bij jezelf ontdekken. J.Van Reen
intelligentie De wortel der dingen zien: dat is intelligentie. China
intelligentietest Intelligentietest: test waaruit blijkt hoe intelligent zijn opsteller is. J.Vandrest
interstellair Interstellair: tussen twee stella's in. Guy Mortier
introvert Introvert: dromen dat je een nachtmerrie hebt. T.Verhoeven
intuïtie Intuïtie is verstand dat haast heeft. H.Jackson
intuïtie Intuïtie: het wonderlijk instinct dat een vrouw vertelt dat ze gelijk heeft of het waar is of niet.
intuïtie Intuïtie: weten zonder te weten hoe je het weet.
ironie Ironie is vaak slechts de schaamte der tederheid. E.Rey
jaloezie Morele verontwaardiging is jaloezie met een aureool. H.G.Wells
jan Jan: achternaam van "Dag". L.Verbeeck
jazz Jazz is zorgeloosheid in versneld tempo. F.Sagan
jeugd De jeugd is de wervelwind van het leven. G.Van Acker
jeugd Jeugd: dat gedeelte van de samenleving dat nog geen tijd gehad heeft om zijn ongelijk te bewijzen. C.Buddingh
jeugd Aankomende jeugd: jeugd die er niet meer kan afblijven. Lieven Andries
journalistiek Journalistiek is habituele oppervlakkigheid. Carmiggelt
jurist Juristen zijn mensen die gerechtigheid met behulp van het recht bedriegen. H.Pinter
kaalheid Kaalheid is nudisme op hoog niveau. Sinatra
kameel Kameel: een dier dat er uitziet alsof het door een research-ploeg was samengesteld. L.Verbeeck
kameel Kameel: dier dat op de laatste scheppingsdag werd gemaakt van stukjes die toch over waren. Carmiggelt
kankeraar Kankeraar: iemand die echt ongelukkig zou zijn indien hij zich niet meer ongelukkig zou mogen voelen. G.Van Acker
kapitalist Een kapitalist is hij die de ring hoger schat dan de vinger. C.Schouwenaars
karakter Karakter, dat is waar je nog toe bereid bent als het voetlicht is gedoofd, het applaus is uitgestorven en er niemand meer is om je complimenten te geven. Landers
karakter Karakter is een lang volgehouden gewoonte. Plutarchos
kardinalen Kardinalen zijn de mannen die overblijven als de paus gekozen is. Bomans
kater Een kater is een déjà-bu.
kennis Kennis is het vlot dat op de oceaan van onkunde dobbert. Ijsland
kerstavond Kerstavond is de dag waarop je beslist de kerstinkopen van volgend jaar een week vroeger te doen. P.Darbo
kilometer Kilometer: synoniem voor weegschaal. L.Verbeeck
kind Een kind is iemand die zijn handen kan wassen zonder de zeep nat te maken. Darbo
kind Kinderen zijn kwetsbaar spul. Volwassenen zijn gelijmde kinderen. Anthierens
kinderbed Kinderbed: enige rustplaats waar een man hoopt zijn vrouw te betrappen met een derde. Verbeeck
kinderlectuur De werkelijke kinderlectuur zijn de gedeeltelijk begrepen boeken voor volwassenen. Bomans
kip Een kip is een volwassen ei.
kleding Kleding is naaktheid in verfijnde graad. J.Schepens
kleerkast Kleerkast: kast waarin je je kleren hangt als alle stoelen bezet zijn.
kleur Kleur is de verwondering van het licht. Halsendaele
kluizenaar Kluizenaar: iemand die zich schuil houdt, omdat hij bang is in de buitenwereld zichzelf tegen te komen.
koketterie Koketterie is de kunst een hart te winnen zonder het eigene te verliezen. Fliegende Blätter
kookboek Kookboek: een van de veiligste plaatsen voor een man om geld te verbergen. H.Philips
krant Een krant is een uitleenbibliotheek met hoge bloeddruk. A.Baer
kritiek Kritiek is eigen lof langs een omweg. Hohenehmser
kunst Kunst is de vorm van de fles zoeken waarin de geest moet gestopt worden. Portnoy
kunst Kunst: er met de pet naar gooien en raak gooien. Schippers
kunst Kunst is inspiratie goed uitgedrukt. Timmermans
kunst Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren. Picasso
kunst Kunst is geconcentreerde natuur. De Balzac
kunst Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid. Het is de werkelijkheid van de weerspiegeling. J.L.Godard
kunstenaar Kunstenaar: hij die uit een oplossing een raadsel kan maken. Karl Kraus
kunstenaar Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht. Nietzsche
kus Een kus is een punt achter een onuitgesproken zin. P.Tonsig
kwadraat De uitvinding van de walkietalkie betekende een serieuze besparing qua draad. M.Uytterhoeven
lach Een vette lach is een scheet die het hogerop zoekt. R.Vandendaele
lach De lach is onze stem in het kwadraat. Kees van Kooten
lach De lach is de geigerteller van de humor. Koestler
lach De lach is de vriendelijkste muziek ter wereld. Ustinov
lachen Lachen: kalmeermiddel zonder nevenwerking. Glasgow Arnold
lachen Lachen is het niezen van de geest. Wyndham Lewis
lachen Lachen: leedvermaak, maar dan met een zuiver geweten. Nietzsche
lachen Lachen is lichaam maar glimlachen ziel; lachen is hebben en glimlachen zijn; lachen is ontlading, glimlachen sereniteit; lachen is vuurwerk, glimlachen blijvend licht. Nottelaer
lachen Lachen is de kortste afstand tussen mensen. J.F.Kennedy
lafaard Een lafaard is een held met een vrouw, kinderen en een hypotheek. Kitman
laster De laster is de onsterfelijke dichter van de eigenliefde en de lediggang. Voltaire
legende Een legende is een roddel die een gezegende leeftijd heeft bereikt. Oliver
leptomaan Leptomaan: sorry, de K is gestolen.
leraar Een leraar is een zandloper voor eieren die al lang gekookt zijn. K.Olaerts
leraar Leraar: iemand die het ook niet weet, maar er wel voor betaald wordt. Grijs
leraar Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt. N.D.Walsh
leren Leren is dingen ontdekken waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist. Boorstin
leren Leren is, verdwalen en daarna de weg nog weten.
les Les: methode, waarbij informatie van de notities van de professor worden overgebracht naar de notities van de student, zonder dat ze via de hersenen van één van beide passeren. W.van Broeckhoven
leugen Een leugen is een waarheid die rekening houdt met haar omgeving. L.Weemoedt
leugen De leugen is het schild van de lafaard. Reninca
leven Het leven: een ketting van ellende met schakels van geluk.
leven Leven is doen alsof je niet dood bent. J.Dutronc
leven Het leven is een klucht opgevoerd door een massa toekomstige kadavers. Seulsten
leven Het leven is een aanslepende migraine in een overdrukke en lawaaierige straat. Jiddisch
leven Het leven is niets meer dan een blaar boven een zweer met een tumor eronder. Jiddisch
leven Het leven is een lange bijna-doodervaring.
leven Leven, is jezelf opdrinken en de anderen laten meeklinken. E.de Preester
leven Het leven van de mens? Een kaarslicht in de wind, rijm op een dak, de stuiptrekking van een vis in de pan. China
leven Het leven is sexueel overdraagbaar en eindigt in 100% van de gevallen met de dood.
leven Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is. de Musset
leven Het leven is de buitenkant van de dood. F.Pessoa
levensverzekering Levensverzekering: wat je betaalt zodat je je, eenmaal dood, geen zorgen meer hoeft te maken. J.Rosenbloom
lezen Lezen is denken met andermans hoofd. Schopenhauer
lezer Lezers zijn ingebeelde personen die alleen maar bestaan in de fantasie van de schrijvers. Achille Campanile
liberaal Liberaal: iemand die te breeddenkend is om in een ruzie het voor zijn eigen mening op te nemen. Robert Frost
liberaal Liberaal: iemand die de kamer verlaat als er een gevecht begint. Heywood
liefde Liefde is een kriebel in je hart waar je niet kunt aan krabben.
liefde Liefde is het voelen voor zichzelf bij een ander. Gerry de Mol
liefde Liefde is vriendschap die vlam heeft gevat.
liefde Liefde is hem op restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is. Guy Mortier
liefde De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde. J.Green
liefde Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid. Van Den Brande
liefde Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen. Mastroianni
liefde Liefde is: 's avonds samen in stereo hoesten in bed. L.Verbeeck
liefde Liefde: een broek vol zorgen, opgehangen aan de bretellen van de liefde.
liefde Liefde is: je een kater drinken omwille van een poes. C.Eyckmans
liefde Liefde is een gevoel dat men voelt als men een gevoel voelt dat men nog nooit gevoeld heeft.
liefde Liefde: een hele nacht wakker blijven met een ziek kind - of met een gezonde volwassene. David Frost
liefde Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft. Leffert Laam
liefde Liefde is het geweld van de storm en de stilte van de regenboog.
liefde Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten. Van Elst
liefde Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw. M.Uytterhoeven
liefde Liefde is een fanclub met slechts twee leden. Adrian Henry
liefde Liefde: een gevoel dat het gevoel gevoelt wanneer het gevoel gevoelt dat het dat gevoel nog nooit gevoeld heeft. L.Verbeeck
liefde Liefde is het verlangen naar herhaling. Giphart
liefde Liefde is een geurig kruid.
liefde Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie. Mencken
liefde Liefde: een spel met twee spelers waarin beide kunnen winnen. Eva Gabor
liefde De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen. A.Karr
liefdestragiek Liefdestragiek : de één wil niets liever, de ander wil liever niets. Egorie
liefhebben Liefhebben: een adreswijziging van de ziel. Vigil
lof Onverdiende lof is een vermomd verwijt. A.Pope
loodgietershulp Een loodgieterhulp is een "afleidingsmanoeuvre". L.Verbeeck
loterij Loterij: belastingheffing op mensen die slecht in wiskunde zijn.
luiheid Luiheid: de gewoonte om te rusten voordat de vermoeidheid inzet. Renard Jules

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE