BOEK  
Beoordeel een boek nooit naar de film. J.W.Eagan
Een huis zonder boeken is als een kamer zonder venster. Jiddisch
Een boek is een succes als mensen die het niet hebben gelezen daar niet voor durven uitkomen.
Een boek is goed wanneer het waarheidsgetrouwer lijkt dan wanneer het echt zou gebeurd zijn. Hemingway
Uit een boek leert men altijd wat, al was het maar dat men beter een ander had kunnen kopen. Van Buuren
Om een beschaving te vernietigen, moet je geen boeken verbranden. Overtuig gewoon de mensen om er geen meer te lezen. R.Bradbury
Boeken leiden naar kennis of naar waanzin. Petrarca
Mijn eerste boek werd uitzonderlijk veel gelezen. Zeker 30 uitgevers hebben het gelezen.
Het geduld op. Het boek begint. J.Anthierens
Het enige boek waarin geen obsceniteiten te vinden zijn is de telefoongids. Shaw
"Ik vind je nieuwe boek prachtig. Wie heeft het voor je geschreven?" - " Ik ben blij dat het je beviel. Wie heeft het je voorgelezen?"
Als ik zin heb om een boek te lezen, schrijf ik er een. Disraeli
Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel. Cicero
Een klassiek boek, is een boek van grote literaire waarde dat eeuwenlang door niemand gelezen is en daarom ook altijd groot gebleven is. Kees Fens
Boeken zijn alleen maar langere brieven aan je vrienden. Richter
Uit een boek leert men altijd wel wat, al was het maar dat men beter een ander had kunnen kopen. G.van Buren
De beste boeken zijn die boeken waarvan je zegt dat ze goed zijn zonder precies te weten waarom. F.Auwera
Wat heeft een jong meisje aan een boek dat voor jonge meisjes geschikt is? L.P.Boon
Elk boek is oorspronkelijk een gesprek van man tot man. Piet van Aken
Wie een boek voor het eerst leest, leert een vriend kennen; wie het voor de tweede keer leest, ontmoet een oude vriend. China
Ik heb een boekenbon gevonden. Maar ik kan er niets mee doen, ik heb al een boek.
Een goed boek moet ons niet iets geven maar iets afnemen: een van onze zekerheden. J.Greshoff
Er zijn geen slechte boeken evenmin als er lelijke vrouwen zijn. Anatole France
Een boek is een groot kerkhof waar men om het merendeel der grafzerken de vervaagde namen niet meet kan lezen. Marcel Proust
Boeken hebben dezelfde vijand als de mens: vuur, droogte, ongedierte, het weer en de eigen inhoud. P.Valéry
Onlangs zag ik op de trein een man die een boek las. Verder was hij volkomen normaal. Callewaert
Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen. Schopenhauer
Boeken zijn als een bijl die het ijs van ons bewustzijn splijt. Kafka
Boeken zijn als geschilderde figuren: ze lijken te leven maar geven geen enkel antwoord op de vragen die wij ze stellen. Platoon
Sommige boeken beginnen zo fascinerend dat je nauwelijks verder durft te lezen. C.Buddingh
Een boek lezen, betekent het herschrijven. J.P.Sartre
De beste boeken zijn die waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijven. Pascal
De boeken die niemand leest, zijn de boeken die iedereen bewondert. A.France
Wie een boek als vriend heeft, kent geen verdriet. Rusland
Een boek kan op veel plaatsen openvallen. Als het wordt dichtgeslagen, slaat het op alle plaatsen tegelijk dicht. Tegenbosch
Boeken zijn niet bedoeld als meubilair, maar er is niets anders dat een huis zo prachtig meubileert. H.W.Beecher
"Welke boeken hebben het meest je leven beïnvloed?" - "Mijn vaders chequeboek en mijn moeders kookboek."
In onze jeugd zijn alle boeken toekomstvoorspellingen. Graham Greene
Ik bloos als ik buitenmensen beklaag die nooit een boek lezen en plots bemerk ik dat ze zelf een boek zijn, zo boeiend en simpel, dat ik het betreur te hebben leren lezen. K.Jonckheere
U weet dat u een goed boek hebt gelezen als u bij het omslaan van de laatste bladzijde een beetje het gevoel hebt dat u een goede vriend hebt verloren. P.S.
Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen, om het even waar en met groot gemak. Gandhi
Een boek is goed als men bang wordt dat het eens uit zal zijn. Jonckheere
Misbruik van boeken doodt de wetenschap. J.J.Rousseau
Er zouden minder slechte boeken worden geschreven als er meer goede werken werden gelezen. Fliegende Blätter
Wij vangen met een goed boek aan zoals men in een koud bed stapt. Wij beginnen er slechts genoegen in te vinden wanneer wij er een goede sfeer in hebben geschapen : de onze. P.Reverdy
Boeken hebben evenals mensen hun succes vaak aan hun titel te danken. Sirius
Ik lees nooit een boek voor ik het bespreek; anders word ik zo vooringenomen. Sydney Smith
Een boek: het stoffelijk overschot van een idee. E.van der Steen
Brief van een gevangene aan een auteur: "Ik vond uw boek prachtig. Het is het beste wat ik in vier jaar 7 maanden en 15 dagen gelezen heb." W.van Broeckhoven
"Ben je niet bang dat er in je zaak zal ingebroken worden?" - "Helemaal niet, mijn boekhouder slaapt op kantoor." - "Akkoord, maar ik bedoel 's nachts."
Als ik hem een boek leen, houdt hij het. Hij is een boekhouder. W.van Broeckhoven
Koop alleen boeken die uw vrienden ook niet lezen. Vrij Nederland
Alleen mensen die het goed hebben, lezen thrillers. Zij die in nood verkeren lezen rustige boeken. Bomans
Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen om het even waar en met groot gemak. Ghandi
De echte lezer neemt alleen boeken mee als hij naar een onbewoond eiland moet. Vrij Nederland
Alle samenhang in dit boek is te danken aan de boekbinder. W.van Broeckhoven
Waarom er zoveel geschreven wordt ? Omdat je boeken kan kopen zonder ze te lezen. Anthierens
Als een boek begint te leven, moet de schrijver zwijgen. Nietzsche
Een titel is het halve boek. Couperus
Velen onder ons zijn ongeveer zo verstandig als het boek dat ze laatst gelezen hebben. A.Devillé

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE