ARABIË
Het aards paradijs bevindt zich op de rug der paarden, in de lectuur van boeken, tussen de borsten der vrouwen.
Zorg dat je een afwijkende mening hebt en men zal over u praten.
De arme is een vreemdeling in eigen land.
De mens bezit slechts wat hij overwonnen heeft.
Beledigingen moeten in zand geschreven worden en complimenten in steen gegraveerd.
Wie iets wil doen, vindt een middel. Wie niets wil doen een excuus.
Op de dag van zijn begrafenis hoeft zelfs de bedelaar niet buiten te slapen.
Indien Allah de dood niet had uitgevonden, zouden wij elkander opeten.
Wees nooit bang voor iemand die een grote steen opraapt.
Droevig is alleen hij die begrijpt.
De dromen van de kat zijn met muizen gevuld.
Alleen Allah komt het toe eenzaam te zijn.
Ervaring is de bril van het verstand.
Alles wat maar één keer gebeurt, hoeft niet nog eens gebeuren, Maar alles wat tweemaal gebeurt, zal beslist ook nog een derde keer gebeuren.
Denk hieraan: bij uw geboorte was iedereen verheugd en gij weende; bij uw dood weent iedereen, maar gij zult in vreugde zijn.
Geld maakt wegen op de zee.
Gooi een gelukkig man in zee en hij komt eruit met een vis in zijn mond.
Geschenken uitpakken, is vijandschap inpakken.
Als je veel hebt, geef van je rijkdom; als je weinig hebt, geef van je hart.
De gewoonte is het zesde zintuig dat de andere vijf overheerst.
God bemint de opgewekte mens.
God ziet de zwarte mier kruipen over een zwarte steen in de zwarte nacht.
Ieder hoofd heeft zijn eigen hoofdpijn.
Het huwelijk is als een belegerde vesting: die er buiten zijn, willen er in en die er in zijn, willen er uit.
Als iemand zegt: "Er is een huwelijksplechtigheid op de wolken", komen de vrouwen toegesneld met ladders.
Liefde ziet scherp, haat scherper, maar jaloersheid het scherpst, want zij is gelijk aan liefde plus haat.
Kinderen zijn het knoopsgat dat de ouders samenhoudt.
Een knorpot kwam in de hel terecht: "Waarom branden jullie hier zo een vochtig hout?" was zijn eerste opmerking.
Lenen dat is haat voeden.
Pas op: sommige leugenaars zeggen de waarheid.
De liefde duurt zo lang als de verwijten.
Het zuchten van een mooi meisje wordt verder gehoord dan het gebrul van een leeuw.
Het verschil van mening is een geschenk van Allah.
Wees het stof onder de voeten van uw moeder, want het Paradijs is daar waar haar voeten rusten.
Velen weten dat de druppel opgaat in de oceaan, maar slechts weinigen weten dat de oceaan opgaat in de druppel.
Vraag advies aan een onwetende en hij zal denken dat je zijn vijand bent.
Als gij iets hebt opgegeven, hoed u dan voor het tegenovergestelde.
Kinderen opvoeden, is als kauwen op harde steen.
Wie een proces begint, slaat een bres in een dijk.
Volg de raad op van hen die u doen huilen, nooit van wie u doen lachen.
Wie de pen kan hanteren, noteert zichzelf nooit bij de schuldigen.
Je vraagt aan de minuut: "Waarom ben jij zo teneergeslagen?" Het antwoord luidt: "Omdat mijn zuster zonet overleden is".
De tong is de vijand van de nek.
Verheug u nooit over het heengaan van iemand vooraleer ge weet wie hem zal opvolgen.
Arabische verwensing: "Moge Allah de top van uw zandheuvel platslaan."
Het is voorzichtig een voorraad water mee te nemen als men op zoek gaat naar water.
De vrees is bij machte om een ezel zo ver te krijgen dat hij een leeuw aanvalt.
Vrees degene die bang is voor jou.
Als je bevriend bent met de kapitein, kun je je handen afvegen aan het zeil.
Als de pot kookt, blijft de vriendschap warm.
Een vrouw kan haar liefde 4O jaar lang verbergen, maar haar haat en afkeer niet één dag.
Zelfs de eenoog knipoogt naar de vrouwen.
Een dikke vrouw is een deken voor de winter.
Het is goed om de waarheid te weten en te spreken, maar het is nog beter de waarheid te weten en te spreken over palmbomen.
Elk wijsgerig onderzoek eindigt op een verbijsterende onzekerheid.
Op de dag van de zege is niemand vermoeid.
De aap kijkt in de spiegel en ziet een gazelle.
Zwijgen is een geneesmiddel tegen verdriet.

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE