AFGUNST  
Afgunst staat gelijk aan toegeven dat je je minder voelt. R.Greene
Afgunst: stampvoeten omdat de zon niet schijnt. Theo Kars
Vrouwen verblijden zich het meest over de afgunst van hun vriendinnen. F.Francken
De vreugde van bewonderen is de beloning voor hen die vrij zijn van afgunst. Comtesse Diane
De afgunstige kan niet verdragen dat jij verder springt dan zijn stokje lang is. J.de Valckenaere
Afgunst is de meest oprechte vorm van vleierij. J.C.Collins
Afgunst ziet de zee maar niet de rotsen. Rusland
Men meet de torens naar hun schaduw en de groten naar hun benijders. China
Afgunst tonen, staat gelijk aan toegeven dat je je minder voelt. R.Greene
Afgunst die praat en schreeuwt is altijd ongevaarlijk; het is de afgunst die zwijgt die je moet vrezen. Rivanol
Het gras bij de buren is groener, maar zij moeten het ook afmaaien.
Onze afgunst duurt altijd langer dan het geluk van hen die wij benijden. La Rochefoucauld
Afgunst is zijn eigen folteraar. Engeland
Menigeen wordt benijd om datgene waarover hij zichzelf beklaagt. E.Wertheimer
De afgunst der geleerden begunstigt de wetenschap. Talmoed
Men moet wel heel misdeeld zijn om bij niemand afgunst op te wekken. Prinses Karadja
Gelukkig dat de afgunst geen lawaai maakt; het lawaai om ons heen zou anders oorverdovend zijn. Vermeulen
Dure pelzen bezorgen meer koude aan dames die ze zien, dan warmte aan deze die ze dragen. J.de Valckenaere
Afgunst is dikwijls hoogachting onder het masker der geringschatting. Otto Weiss
Afgunst neemt nooit vakantie. Francis Bacon
Zij die afgunst koesteren, zouden ze graag willen opwekken. Comtesse Diane
Bewondering : jaloersheid in zondagspak. F.Lambrecht
Wie gasten uitnodigt, nodigt hun afgunst mee uit. Japan
De gevaarlijkste hartziekten zijn nog steeds: afgunst, haat en hebzucht. Pearl Buck
Voor wie jaloers is zijn dingen, ijl als lucht, sterker bewijzen dan spreuken uit de Schrift. Shakespeare
Mijn vrouw is heel jaloers: onlangs keek ze in mijn agenda en vroeg wie 'juli' was.
Jaloersheid is vertering voor de beenderen. Spreuken 14,30
Liefde ziet scherp, haat scherper, maar jaloersheid het scherpst, want zij is gelijk aan liefde plus haat. Arabisch
De mens die liefheeft zonder jaloezie, heeft niet werkelijk lief. Zohar
Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt. La Rochefoucauld
Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn. Buddingh
Als u van vreugde opspringt, zie dan toe dat niemand de grond onder uw voeten weghaalt. S.Jerzy Lec
Jaloers zijn op een vriend bewijst dat je niet echt zijn vriend bent. P.Soupault
Vrouwen vergeven ons zelden dat we jaloers zijn, nooit dat we het niet zijn. P.J.Toulet
Zeg nooit in het bijzijn van je vrouw al het kwaad dat je van de vrouwen denkt, noch al het goede dat je van enkelen onder hen denkt. J.Rostand
Een vrouw die niet jaloers is, is als een bal zonder veerkracht. Japan

TERUG NAAR OUDE SITE

TERUG NAAR VERNIEUWDE SITE